JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Advocaat echtscheiding Utrecht

Advocaat echtscheiding utrecht contact:

Wilt u scheiden of wordt u geconfronteerd met een verzoek tot echtscheiding? Wilt u weten wat wij als echtscheidingsadvocaat voor u kunnen betekenen? Bel dan onze advocaten voor echtscheiding op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Wij zijn gevestigd in Utrecht en Den Bosch, maar wij werken landelijk.

Algemene informatie

In de zaak die wij hier met u willen doornemen verzoekt de vrouw de rechtbank Utrecht tussen partijen de echtscheiding uit te spreken en een aantal nevenvoorzieningen te treffen. De man verzoekt de rechtbank primair het verzoek van de vrouw tot echtscheiding met nevenvoorzieningen niet-ontvankelijk te verklaren en als zodanig af te wijzen. De man stelt dat het huwelijk van partijen, dat zij hebben gesloten in Marokko, en waarop Marokkaans recht van toepassing is, reeds geëindigd is door middel van echtscheiding naar Marokkaans recht door partijen verkregen in Marokko.

De rechtbank oordeelt, dat op grond van artikel 2 Wet Conflictenrecht Echtscheiding een buiten Nederland na een behoorlijke rechtspleging verkregen ontbinding van het huwelijk in Nederland wordt erkend indien zij tot stand is gekomen door de beslissing van een rechter of een andere autoriteit wie daartoe rechtsmacht toekwam. Op basis van de overgelegde stukken is de rechtbank van oordeel dat aan alle voorwaarden is voldaan en derhalve de Marokkaanse echtscheidingsbeschikking voor erkenning vatbaar is. Gelet op het feit dat het huwelijk van partijen al ontbonden is in Marokko kan de vrouw niet worden ontvangen in haar verzoek tot echtscheiding met nevenvoorzieningen. De vrouw wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek tot echtscheiding met nevenvoorzieningen. (bron: www.rechtspraak.nl)

Uitspraak
RECHTBANK UTRECHT
BESCHIKKING

Beschikking betreffende echtscheiding in de zaak van

[naam verzoekster]
wonende te Utrecht,
advocaat echtscheiding mr X

tegen:

[naam verweerder]
wonende te Utrecht,
advocaat echtscheiding mr. Y

partijen, ook wel aan te duiden als respectievelijk de vrouw en de man.

De procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van:
– het verzoekschrift van de echtscheiding advocaat van de vrouw, ingekomen ter griffie op 27 september 2002;
– het verweerschrift, tevens zelfstandig verzoek van de advocaat van de man;
– het verweerschrift van de advocaat van de vrouw op het zelfstandig verzoek van de man;
– een verzoek van de echtscheiding advocaat van de vrouw tot wijziging nevenvordering partneralimentatie;
– de correspondentie, waaronder met name:
* een brief (met bijlagen) van de echtscheiding advocaat van de man, gedateerd 5 februari 2003;
* een brief van de echtscheiding advocaat van de man, gedateerd 25 februari 2003;
* een brief van de Raad voor de Kinderbescherming, gedateerd 31 maart 2003
* een brief van de advocaat echtscheiding van de vrouw, gedateerd 4 april 2003;
* een brief van de Raad voor de Kinderbescherming, gedateerd 10 april 2003;
* een brief (met bijlagen) van de advocaat echtscheiding van de man, gedateerd 15 april 2003;
* een brief (met bijlagen) van de advocaat echtscheiding van de vrouw, gedateerd 18 april 2003;
* een brief (met bijlagen) de echtscheiding advocaat van de man, gedateerd 24 april 2003.

De vrouw verzoekt echtscheiding met nevenvoorzieningen.

De zaak is behandeld ter zitting van 29 april 2003. Verschenen zijn partijen en de procureurs alsmede de heer [naam raadsvertegenwoordiger] namens de Raad voor de Kinderbescherming. Voorts is verschenen de heer [naam tolk], tolk voor de vrouw.
Van het verhandelde ter zitting is proces-verbaal opgemaakt.

De beoordeling

Bewijsstukken
Uit de overgelegde bewijsstukken blijkt de nationaliteit en de woonplaats van partijen, alsmede waar en wanneer zij met elkaar zijn gehuwd. Tevens blijkt daaruit de geboorte van hun minderjarige kind: [naam minderjarige], geboren te [geboorteplaats] op
[geboortedatum]

De rechtsmacht
Blijkens de overgelegde bescheiden hebben partijen beiden de Marokkaanse nationaliteit. De man heeft tevens de Nederlandse nationaliteit. Omdat partijen ten tijde van de indiening van het verzoekschrift hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden, komt aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toe om over het verzoek tot echtscheiding te oordelen (artikel 2 lid 1 sub a “Brussel II”-Verordening, nr. 1347/2000).

Echtscheiding
De vrouw verzoekt de rechtbank tussen partijen de echtscheiding uit te spreken en een aantal nevenvoorzieningen te treffen.
De man verzoekt de rechtbank primair het verzoek van de vrouw tot echtscheiding met nevenvoorzieningen niet-ontvankelijk te verklaren en als zodanig af te wijzen.

De man stelt dat het huwelijk van partijen, dat zij hebben gesloten op [datum] [jaar] te [plaats], Marokko, en waarop Marokkaans recht van toepassing is, reeds geëindigd is door middel van echtscheiding naar Marokkaans recht door partijen verkregen in Marokko. De man heeft hiervan ondermeer de volgende bewijsstukken overgelegd;
– een herroepbare akte van echtscheiding dd [datum in 2001] te [plaats] Marokko;
– een verklaring van akte dd 15 maart 2002, waaruit blijkt dat de echtscheiding definitief is geworden na het verstrijken van de zogenaamde Idda-periode;
– een kopie van het proces-verbaal van de verschillende zittingen die hebben plaatsgevonden als bewijs van het feit dat de vrouw van deze echtscheiding op de hoogte is geweest, erbij aanwezig was en dat zij heeft ingestemd met deze echtscheiding.

De rechtbank overweegt als volgt.
Op grond van artikel 2 Wet Conflictenrecht Echtscheiding wordt een buiten Nederland na een behoorlijke rechtspleging verkregen ontbinding van het huwelijk in Nederland erkend indien zij tot stand is gekomen door de beslissing van een rechter of een andere autoriteit wie daartoe rechtsmacht toekwam. Op basis van de overgelegde stukken is de rechtbank van oordeel dat aan alle voorwaarden is voldaan en derhalve de Marokkaanse echtscheidingsbeschikking voor erkenning vatbaar is. Gelet op het feit dat het huwelijk van partijen al ontbonden is in Marokko kan de vrouw niet worden ontvangen in haar verzoek tot echtscheiding met nevenvoorzieningen. De rechtbank Utrecht zal beslissen als na te melden

Proceskosten
De proceskosten zullen worden gecompenseerd als na te melden.

De beslissing

De rechtbank:

verklaart de vrouw niet-ontvankelijk in haar verzoek tot echtscheiding met nevenvoorzieningen;

compenseert de proceskosten in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen