Franchise advocaat

Onze advocaten kunnen u ook terzijde staan op het terrein van franchise (en de franchise overeenkomst).

Franchising is een samenwerking tussen een franchisegever en franchisenemers die daar gezamenlijk voordeel uit halen. Franchising vindt plaats in alle sectoren zoals food, non-food, bouw en dienstenverlening. Franchise is niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Om een geslaagde franchise-formule te exploiteren heeft de franchise-gever een waterdichte franchise overeenkomst en een helder handboek nodig. Een onmisbaar onderwerp in een franchise-overeenkomst is een goed concurrentiebeding. De franchise-gever deelt zijn formule en kennis met de franchise-nemer en wil niet dat de franchisenemer de formule kopieert zodra de samenwerking is geëindigd. Wij als franchise advocaten hebben ruime ervaring met het opstellen van franchise overeenkomsten en handboeken.

Een franchisenemer die een franchise overeenkomst voorgelegd krijgt doet er verstandig aan die vóór ondertekening te bespreken met een advocaat. Hij gaat er namelijk vaak langdurige verplichtingen mee aan. Onze franchise advocaat kan de franchisenemer hierbij helpen.

Een franchisegever en franchisenemer kunnen ondanks goede afspraken met in elkaar in conflict raken. De verwachte omzet wordt niet gehaald waardoor de franchisenemer in financiële problemen komt, de franchise-nemer koopt in strijd met de afspraken ergens anders in. Indien dan opgetreden moet worden doen onze Franchise advocaten dat snel en goed, zo nodig door te procederen.

Onze franchise advocaten adviseren zowel franchisegevers, als franchisenemers en verenigingen van franchisenemers. Wij beoordelen franchise-overeenkomsten en stellen deze ook op; wij onderhanden voor onze cliënten bij het aangaan of beëindigen van een franchiseovereenkomst; wij voeren procedures voor onze cliënten wanneer het draait om het einde en/of de uitvoering van franchise-overeenkomsten.