JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Inbreuk Handelsnaam | Advocaten advies

Een handelsnaam is, gelet op artikel 1 Hnw, de naam waaronder men feitelijk handelt; de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming.

Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw (Handelsnaamwet) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

Indien handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar afwijken kan dat, in verband met de aard der betrokken ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg hebben dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan.

Kenmerkend voor het Handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste jurisprudentie wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming.

Indien verschillende ondernemingen zich op dezelfde markt richten en zij bovendien nagenoeg identieke diensten aanbieden, en de aard van beide ondernemingen aldus zeer nauw verwant is, kan daardoor gevaar voor verwarring zijn te duchten. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen de beide ondernemingen en daarmee sprake van het voeren van een handelsnaam in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Op grond van artikel 5a Hnw is bovendien het verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

Voor wat betreft  het gebruik / misbruik van een domeinnaam, geldt het volgende. Een domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Door omstandigheden kan dat evenwel anders zijn. Dat is het geval als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is (vgl. o.a. gerechtshof Amsterdam, 19 oktober 2006, BIE 2007, 116 (Quikprint)). In dat geval – het als handelsnaam gebruiken van de domeinnaam – en wanneer daardoor bij het publiek verwarring is te duchten,  wordt ook de domeinnaam gevoerd in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw. (bron: www.rechtspraak.nl / LJN: BL2843, Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem)

Mocht u omtrent inbreuk op (misbruik van) een handelsnaam vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen