Kantonrechtersformule – schadevergoeding – kennelijk onredelijk ontslag

Bij schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag kan de kantonrechtersformule/ XYZ-formule niet worden toegepast.

Wilt u meer weten wat wij als advocaat voor u of voor uw zaak kunnen betekenen? Of heeft u behoefte aan advies, hulp of bijstand door een advocaat? Mail dan uw vraag of bel tegen lokaal tarief 030 252 35 20 of – tot 22.oo uur – 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

De Hoge Raad heeft op 27 november 2009 (Hoge Raad 27-11-2009, LJN: BJ6596) in  een procedure waarin zowel de advocaat van de werkgever als de advocaat van de werknemer cassatie hadden ingesteld bepaald dat de kantonrechtersformule/ XYZ-formule niet kan worden toegepast in kennelijk onredelijk ontslag procedures.  Het arrest van het Gerechtshof ’s-Gravenhage waarin de XYZ-formule werd toegepast werd door de Hoge Raad vernietigd. (kort gezegd: de schadevergoeding in geval van een kennelijk onredelijk ontslag wordt vastgestelde op basis van de kantonrechtersformule minus 30% )

De kantonrechtersformule kan volgens de Hoge Raad alleen worden toegepast bij ontbindingsprocedures ex artikel 7:685 BW bij de kantonrechter. De ontbindingsprocedure heeft een ander karakter dan een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag. Een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag is een vergoeding voor aantoonbaar geleden schade terwijl een ontbindingsvergoeding een vergoeding naar billijkheid is. Bovendien is het in ontbindingsprocedures niet mogelijk om (met behulp van een advocaat) hoger beroep te laten instellen terwijl uw advocaat in een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag wel hoger beroep kan instellen.

Als een werknemer wordt ontslagen met toestemming van het UWV Werkbedrijf is de werkgever dus minder snel verplicht een ontslagvergoeding aan te bieden dan sinds 2008 wellicht het geval leek.

mr. K. Both