Ontbinding Arbeidovereenkomst

Hierbij een overzicht van informatie die u mogelijk kunt gebruiken bij een ontbinding arbeidsovereenkomst.

– de procedure:

http://teamadvocaten.nl/procedure-ontbinding-arbeidsovereenkomst/

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel685/geldigheidsdatum_29-11-2009

http://www.naardekantonrechter.nl/Kantonrechter/Procedures/Verzoekschriftprocedure/Pages/Dezitting.aspx

– is ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk tijdens ziekte? :

http://teamadvocaten.nl/ontbinding-arbeidsovereenkomst-tijdens-ziekte-2/

– is ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk kort na indiensttreding? :

http://teamadvocaten.nl/ontbinding-arbeidsovereenkomst-na-tien-dagen/

– is detentie reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst? :

http://teamadvocaten.nl/ontbinding-arbeidsovereenkomst-detentie/

– is het plegen van strafbare feiten reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst? :

http://teamadvocaten.nl/ontbinding-arbeidsovereenkomst-strafbare-feiten-in-prive-sfeer/

– wat is de verhouding tussen de kantonrechtersformule en een sociaal plan?:

http://teamadvocaten.nl/ontbindingsvergoeding-sociaal-plan/

– hoe wordt de ontbindingsvergoeding (ontslagvergoeding) berekend? :

http://teamadvocaten.nl/ontbinding-arbeidsovereenkomst-vergoeding-ontbindingsvergoeding-ontslagvergoeding/

http://teamadvocaten.nl/kantonrechtersformule-bron-www-rechtspraak-nl/

– een vertrouwensbreuk i.v.m. detentie:

http://teamadvocaten.nl/ontbinding-arbeidsovereenkomst-3/

– en tenslotte nog een meer algemeen overzicht:

http://teamadvocaten.nl/ontbinding-arbeidsovereenkomst-door-kantonrechter/

Mocht u over het voorgaande dan wel omtrent andere arbeidsrechtelijke onderwerpen verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor.

Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.