Ontbinding Arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Is een ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte toegestaan?

JA, dat is toegestaan.

In de wet staat dat ieder der partijen te allen tijde bevoegd is zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden.

Hieruit volgt dat altijd aan de kantonrechter kan worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dus ook indien de werknemer ziek is. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte is dUs mogelijk.

De kantonrechter dient echter wel te onderzoeken of het ontbindingsverzoek verband houdt met een opzegverbod. Of de reden voor de ontbinding te maken heeft met de ziekte.

Indien dat het geval is, bijvoorbeeld omdat ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gevraagd wegens regelmatige afwezigheid wegens ziekte, zal de kantonrechter een ‘reflexwerking’ toekennen aan de ontslagverboden, hetgeen betekend dat hoewel de ontslagverboden niet gelden in een ontbindingsprocedure, de kantonrechter daar toch wel rekening mee houdt bij zijn beslissing om de arbeidsovereenkomst al dan niet te ontbinden. De kantonrechter zal in dat geval het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ‘met de nodige terughoudendheid betrachten’. Zie hiervoor bijvoorbeeld ook ook een uitspraak van de kantonrechter Rotterdam, 25 april 2008 (http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=%20%20BD2327&u_ljn=%20%20BD2327)

Mocht u over een ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht.

Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Onze vestigingsadressen zijn de volgende:

ATM Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

ATM Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

ATM Advocaten Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82