Ontslag tijdens ziekte / ontslag bij ziekte | Ontslag advocaat

In deze zaak draait het om ontslag op staande voet bij of tijdens ziekte. Werknemer had zich ziek gemeld maar werd thuis klussend aangetroffen en daarna op staande voet ontslagen. Het Hof Leeuwarden oordeelde op 26 mei 2009 dat het een werkgever in beginsel niet aan gaat hoe een werknemer zijn tijd besteedt tijdens ziekte. Het feit dat werknemer tijdens ziekte aan het klussen was in zijn nieuwe woning leverde geen grond op voor een ontslag op staande voet.

Wordt u tijdens ziekte geconfronteerd met ontslag op staande voet of dreigend ontslag? Wij zijn specialist ontslagrecht. Voor vragen en direct juridisch advies dan wel hulp of rechtsbijstand belt u nu 030 252 35 20 – of tegen lokaal tarief tot 22.00 uur –  030 252 35 20. U krijgt direct een ontslag advocaat aan de telefoon.

De zaak
Werknemer was als shopmanager werkzaam in een vestiging van werkgever. Op 23 november 2006 had werknemer zich ’s middags ziek gemeld. Dezelfde dag werd door een controleur van de arbodienst een bezoek gebracht aan de woning van werknemer. De werknemer werd daarbij niet aangetroffen. De zoon van de werknemer verklaarde daarbij aan de controleur dat de werknemer aan het klussen was in zijn nieuwe woning.

Werkgever heeft de werknemer de volgende dag geschorst en drie dagen later – op 27 november 2006  – op staande voet ontslagen. Als ontslagreden werd opgegeven dat de werknemer tijdens ziekte in zijn nieuwe woning aan het klussen is geweest, zonder dit vooraf mee te delen aan werkgever of arbodienst, en de werknemer daarvoor ook geen toestemming had gevraagd.

De werknemer heeft de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet ingeroepen.

Bij vonnis van 22 december 2006 heeft de kantonrechter in kort geding de werkgever veroordeeld tot doorbetaling van loon.

Werkgever heeft vervolgens een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Ook in die procedure is door de kantonrechter Groningen voor recht verklaard dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is en is de werkgever veroordeeld tot doorbetaling van loon.

De werkgever heeft tegen dit vonnis in de bodemprocedure hoger beroep ingesteld.

Het Gerechthof Leeuwarden oordeelt in die hoger beroep procedure dat zelfs indien juist is dat werknemer op de bewuste middag langdurig aan het klussen is geweest, dat onvoldoende grond is voor ontslag op staande voet.  Dit omdat het een werkgever in beginsel niet aangaat hoe een werknemer zijn tijd besteedt tijdens ziekte. Hoogstens zouden paalde gedragingen van de werknemer kunnen leiden tot verlies van zijn aanspraak op loonbetaling tijdens ziekte of tot opschorting van de loonbetalingsplicht van werkgever.Indien de werknemer zich niet houdt aan controle voorschriften – bijvoorbeeld omdat hij niet thuis was toen de controleur langskwam – had de werkgever de loonbetaling kunnen opschorten.

Vaste rechtspraak is overigens dat het enkele feit dat controle voorschriften niet zijn nageleefd, onvoldoende reden is voor ontslag op staande voet, tenzij bijkomende omstandigheden dat anders maken.

Voor vragen en direct juridisch advies dan wel hulp of rechtsbijstand met betrekking tot ontslag tijdens ziekte, belt u nu 030 252 35 20 – of tegen lokaal tarief tot 22.00 uur –  030 252 35 20. U krijgt direct een ontslag advocaat aan de telefoon en ons eerste telefonisch advies is kosteloos.