Rechtsbijstandverzekering?

Gratis juridische second opinion voor rechtsbijstandverzekerden die willen procederen, of in een procedure bij de rechtbank verwikkeld zijn?

Zie www.atmadvocaten.nl voor de voorwaarden

Hebt u een rechtsbijstandverzekering en bent of dreigt u verwikkeld te raken in een juridische procedure geven wij kosteloos een second opinion over uw zaak.

Dit kan ook indien u twijfelt of uw zaak wel goed en adequaat wordt opgepakt? En/of er wel voortvarend en kundig wordt geprocedeerd?

Laat ons een gratis second opinion afgeven en u weet waar u staat. De voorwaarden die wij hieraan verbinden zijn:

1)     Het mag geen arbeidsrecht; huurrecht, of agentuurkwestie betreffen, noch mag het een zaak zijn waarin een jurist, niet zijnde een advocaat, uw belangen mag behartigen. Of dit aan de orde is checken wij gratis voor u, indien u ons opgeeft waar het geschil betrekking op heeft en bij welke maatschappij u verzekerd bent.

2)     Het belang van uw zaak moet groter zijn dan € 5000,– en inmiddels reeds in behandeling zijn genomen door uw rechtsbijstandverzekeraar, niet zijnde  DAS.

3)     Indien er nog geen procedure is opgestart moeten er aanknopingspunten zijn om als eiser danwel gedaagde partij in een procedure verwikkeld te raken, bijvoorbeeld omdat u er met u wederpartij in onderling overleg niet uitkomen.

4)     Als er reeds een procedure bij de rechtbank loopt, moet u schriftelijk aangeven welke klachten u heeft en/of welke kanttekeningen u plaatst bij de aanpak van uw huidige gemachtigde.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan dan krijgt u een gratis second opinion op hoofdlijnen van een ervaren procesadvocaat.

Sterker nog, indien u naar aanleiding van deze second opinion zou besluiten om de zaak in onze handen te geven, dan kunt u onze kosten via ons bij de verzekeraar declareren tot het maximum waarvoor u nog verzekerd bent.

Wij hebben jarenlange ervaring met het voeren van procedures voor het MKB, diverse nationale- en internationale ondernemingen en werken boven samen de grootste rechtsbijstandverzekeraar in Nederland – de DAS – voor wie wij nog steeds als aanbevolen partner optreden. Vandaar dat wij ons met recht ervaren procesadvocaten kunnen noemen die u met verve bij zullen staan.