ONTSLAG VIA UWV – direct advies | Ontslag advocaat

Ontslag via het UWV WERKbedrijf (voorheen het CWI)

Als ontslag advocaat staat wij u graag bij in een ontslag via het UWV WERKbedrijf (de ontslagvergunning).

Een ontslag via het UWV WERKbedrijf kan worden aangevraagd op grond van
(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

U kunt een werknemer op persoonlijke gronden via het UWV ontslaan als hij:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moet u wel samen met de werknemer naar een oplossing hebben gezocht. Bijvoorbeeld overplaatsing of een aangepaste functie.

Een ontslag via het UWV WERKbedrijf om bedrijfseconomische redenen kan vanwege:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsecononomische of bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

Een ontslag via het UWV WERKbedrijf vanwege langdurige ziekte kan:

 • indien de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (dit in verband met het ontslagverbod voor 2 jaar bij ziekte) en binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • u genoeg heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Heeft u volgens het UWV WERKbedrijf echter onvoldoende gedaan om uw werknemer te re-integreren? Dan moet u uw werknemer na afloop van 2 jaar ziekte nog maximaal 1 jaar loon doorbetalen.

Overigens geldt het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte niet als:
– de werknemer ziek wordt nadat uw aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is
ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt, zoals reeds    gezegd in het voorgaande);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;

– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Nadat een ontslag aanvraag is ingediend bij het UWV WERKbedrijf  wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren. De aanvraag en het verweer worden daarna voorgelegd aan de Ontslag adviescommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van werkgever- en van werknemersorganisaties. De Ontslag adviescommissie adviseert over het al dan niet verlenen van toestemming voor ontslag.

Naar aanleiding van dat advies van de Ontslag adviescommissie neemt UWV WERKbedrijf een beslissing. Deze beslissing van het UWV WERKbedrijf wordt, inclusief de motivering, verstuurd aan de werkgever en aan de werknemer. Tegen de beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Indien een vergunning voor ontslag via het UWV WERKbedrijf is verleend (de ontslagvergunning) zal de werkgever binnen 2 maanden gebruik moeten maken van deze ontslagvergunning. De werkgever moet daarbij de geldende opzegtermijn in acht nemen, maar mag de opzegtermijn met 1 maand verkorten. Wel moet in alle gevallen ten minste 1 maand opzegtermijn overblijven!

Ondanks een verkregen ontslagvergunning mag de werkgever het dienstverband met de werknemer niet opzeggen indien ontslagverboden gelden. Hierboven is reeds kort besproken het ontslagverbod bij ziekte. Een werknemer mag in beginsel niet worden ontslagen tijdens de eerste twee jaar van zijn/haar ziekte.

Andere ontslagverboden zijn:
Huwelijk : als de werknemer na het huwelijk wordt ontslagen moet hij aantonen dat het ontslag verband houdt met zijn huwelijk;
Militaire dienst
: dit ontslagverbod is met de afschaffing van de dienstplicht alleen relevant voor werknemers die een oproep krijgen voor een buitenlandse dienstplicht;
Zwangerschap/bevalling
: dit ontslagverbod geldt tijdens de zwangerschap en in de periode dat de werkneemster wegens zwangerschapsverlof ziektegeld ontvangt. Het ontslagverbod blijft ook van kracht de eerste zes weken nadat de werkneemster weer aan de slag is gegaan;
OR-lidmaatschap
: Leden van de OR en van de commissies van de OR mogen niet ontslagen worden tenzij:het OR-lid schriftelijk instemt met het einde van het dienstverband; de werkgever het dienstverband wil beëindigen vanwege een dringende reden; het bedrijf waar het OR-lid werkt gaat sluiten.

UWV Werkbedrijf kan bij het verlenen van een ontslagvergunning geen vergoeding aan de werknemer toekennen. De werknemer kan wel, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, een schadevergoeding vorderen op grond van kennelijk onredelijk ontslag. Als de kantonrechter oordeelt dat de opzegging kennelijk onredelijk is, zal hij een schadevergoeding aan de werknemer toekennen.

Mocht u over ontslag via  het UWV (het CWI) of over een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk verdere vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met een van onze kantoren. Wij zijn u als gespecialiseerde arbeidsrecht en ontslag advocaten graag van dienst.  Bel 030 252 35 20 of – tot 22.00 uur tegen lokaal tarief  – 030 252 35 20 of mail uw vraag. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Onze  kantooradressen zijn de volgende:

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten ’s Hertogenbosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

ATM Advocaten heeft de juiste ontslag en arbeidsrecht advocaat voor zowel werkgevers als werknemers.