Verweerschrift ontbinding arbeidsovereenkomst

Dient u een verweerschrift (een verweer), tegen een verzoek tot ontbinding van uw arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter of rechtbank (indien u bestuurder bent), kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

Voor direct advies en bijstand (hulp) kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Over het verweerschrift in een ontbindingsprocedure kunnen wij u hierbij als de volgende informatie geven.

Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt verzocht door het indienen van een verzoekschrift.

Zowel werkgever als werknemer kunnen een ontbindingsverzoek indienen. Ook indien de werknemer ziek is.

Bij ziekte van de werknemer zal de kantonrechter het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ‘met de nodige terughoudendheid betrachten’ gelet op de ontslagbescherming tijdens ziekte (de reflexwerking van artikel 7:670 lid 1 BW (opzegverbod tijdens ziekte)).

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan niet met terugwerkende kracht worden verzocht.

Na de indiening van het ontbindingsverzoek roept de griffier partijen op om op de rechtbank te verschijnen voor de mondelinge behandeling van het verzoek en wordt degene tegen wie het verzoekschrift zich richt (de verweerer) in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Hij of zij behoeft dat echter niet te doen en kan zijn verweer ‘bewaren’  tot de  mondelinge behandeling. Over het algemeen wordt dat echter niet gewaardeerd.

Binnen maximaal drie weken na de mondelinge behandeling doet de kantonrecht uitspraak. In ontbindingsprocedures wordt dat geen vonnis maar een beschikking genoemd. De tijd tussen de binnenkomst van het verzoekschrift op de rechtbank en de verzending van de beschikking zal in beginsel niet langer zijn dan acht weken. De termijn van acht weken is echter een streeftermijn (“in beginsel”). Bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de kantonrechter, kunnen aanleiding geven tot een langere duur van de procedure: bijvoorbeeld, een getuigenverhoor, een aanhouding ten behoeve van onderhandelingen of bestudering van later met toestemming van de kantonrechter in het geding gebrachte (financiële) bescheiden of een aanhouding.Hoger beroep tegen de beslissing van het kantongerecht is – zoals reeds gezegd – doorgaans niet mogelijk.

Mocht u met betrekking tot het verweerschrift tegen een verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of (rechts) bijstand (hulp), kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor.