Vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze (VAK), rechtsbijstandverzekering, uitspraak Europees Hof van Justitie 7 november 2013

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft bij bijvoorbeeld DAS, ARAG, Achmea, SRM of Univé en u daar een zaak heeft lopen of in een zaak wordt betrokken, is het goed om te weten dat u altijd het recht heeft om zelf een advocaat te kiezen, zodra er een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gevoerd. Dit heet de “vrije advocaatkeuze” of “VAK”. Het Europese Hof van Justitie heeft dit in een uitspraak van 7 november 2013 bepaald.

In het geval er een gerechtelijke of administratieve procedure moet worden gevoerd of wordt gevoerd, zijn rechtsbijstandsverzekeraars verplicht om u te wijzen op de VAK. Dit geldt zowel voor procedures waarbij u verplicht door een advocaat moet worden bijgestaan (procesmonopolie), als bij procedures waarbij dat niet verplicht is (bijvoorbeeld een procedure bij de kantonrechter of een administratieve procedure, zoals in het ambtenarenrecht). In dat laatste geval (waarbij er dus geen procesmonopolie geldt) kunt u er eventueel ook voor kiezen om u te laten bijstaan door een ‘rechtens bevoegde deskundige’, bijvoorbeeld een familielid. Meestal wordt echter voor een gespecialiseerde advocaat gekozen. De hiermee verband houdende kosten moeten dan conform de polisvoorwaarden door de rechtsbijstandsverzekeraar worden vergoed.

U kunt er dus voor kiezen om een beroep op de VAK te doen, indien u in een (administratieve) procedure wordt betrokken. In dat geval zal de rechtsbijstandsverzekeraar veelal een voorstel doen voor een bepaald advocatenkantoor. Indien het betreffende kantoor gespecialiseerd is in het rechtsgebied waar uw zaak over gaat, is dat meestal een goede keuze. U bent echter niet verplicht om met het voorstel van de rechtsbijstandsverzekeraar akkoord te gaan en mag zelf bepalen welke advocaat uw zaak gaat behandelen. Dit kan bijvoorbeeld ook een advocaat in de buurt zijn.

Om de kosten als gevolg van de VAK te beperken, hebben rechtsbijstandsverzekeraars in hun polisvoorwaarden maximale kostenvergoedingen opgenomen. Ook kan het zijn dat u een eigen risico moet betalen als u een beroep op de VAK doet. In de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering kunt u opzoeken wat de maximale kostenvergoeding voor externe kosten bij uw rechtsbijstandsverzekeraar is, zowel in het geval van procesmonopolie als in het geval dat procederen met een advocaat niet verplicht is. Bij geschillen op het gebied van arbeidsrecht ligt de vergoeding bij een beroep op VAK doorgaans lager.

Het is van groot belang dat u als verzekerde niet zonder toestemming van de rechtsbijstandsverzekeraar een advocaat inschakelt. In dat geval worden de kosten namelijk niet door de rechtsbijstandsverzekeraar vergoed en blijven deze voor uw eigen rekening. Het is dus aan de rechtsbijstandsverzekeraar om eerst toestemming te verlenen om een externe advocaat in te schakelen en deze toestemming mag de rechtsbijstandsverzekeraar u niet onthouden indien er sprake is van een (administratieve ) procedure. Indien u vindt dat er een procedure gestart moet worden en de rechtsbijstandsverzekeraar denkt daar anders over, kunt u een beroep doen op de geschillenregeling.

De geschillenregeling houdt in dat een onafhankelijke advocaat zal beoordelen wie er gelijk heeft; u als verzekerde of de rechtsbijstandsverzekeraar. Indien het geschil betrekking heeft op de vraag of er een gerechtelijke of administratie procedure moet worden gevoerd, zal de betreffende advocaat zich daar ook over uitlaten. Het advies van de advocaat in de geschillenregeling is voor beide partijen bindend. U kunt in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering meer informatie over de geschillenregeling vinden

Mocht u omtrent het artikel “Vrije advocaatkeuze (VAK), rechtsbijstandverzekering, uitspraak Europees Hof van Justitie 7 november 2013” vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein.
Bel ons nu op 030 252 35 20 of vul het vragenformulier in.