JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Wanprestatie – klachtplicht – consumentenkoop – stelplicht

Ingevolge artikel 7:23 lid 1 BW dient een koper die een gebrekkige zaak ontvangt ter zake binnen bekwame tijd te protesteren op straffe van verval van alle bevoegdheden.

Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is. De klachtplicht geldt voor iedere rechtsvordering die is gegrond op een gebrek in de prestatie. Op de koper rust de plicht te stellen, en bij gemotiveerde betwisting te bewijzen dat en op welke wijze zij tijdig en op een voor de verkoper kenbare wijze heeft geklaagd (HR 23 november 2007, LJN BB3733).

Voor consumentenkoop geldt dat in beginsel binnen twee maanden na ontdekking dient te worden geklaagd, waarbij afhankelijk van (uitzonderlijke) omstandigheden in bepaalde gevallen een langere termijn nog als een spoedige kennisgeving kan worden aangemerkt.

Mocht u omtrent het voorgaande vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten overeenkomstenrecht aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een kort eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen