Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Het tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat deze niet tussentijds (voor het bereiken van de afgesproken einddatum) kan worden opgezegd zonder een tussentijds opzegbeding.

In de praktijk blijkt dat de werkgever niet altijd beseft dat hij de arbeidsovereenkomst pas kan opzeggen, nadat de werkgever hiervoor toestemming heeft verkregen voor het UWV Werkbedrijf, dan wel met instemming van de werknemer. Als er géén toestemming van het UWV is verkregen, dan wel de instemming van de werknemer voor de opzegging ontbreekt, dan is sprake van een onregelmatige opzegging.

De werknemer kan een verzoek tot vernietiging van een onregelmatige opzegging bij de rechtbank indienen of kiezen voor een vergoeding als gevolg van de onregelmatige opzegging. Met de komst van de WWZ zijn er (korte) vervaltermijnen opgenomen in de wet. Vervaltermijnen kun je niet ‘stuiten’. Ben je te laat, dan vervallen al je rechten. Schakel dus tijdig!

In deze video wordt dit onderwerp nader besproken.

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op