JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Arbeidsrecht advocaten

Voorkomen is beter dan genezen.

Arbeidsrecht is gestoeld op ongelijkheidcompensatie in die zin dat geacht wordt dat de zwakkere partij (de werknemer) beschermd moet worden en het aan de sterkere partij is om deze bescherming te borgen.

In dit verband wordt benadrukt dat een werkgever verplicht is om maatregelen te treffen om zijn werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie en agressie op het werk. Daaronder valt ook het opleggen van sancties aan die medewerkers die zich schuldig maken aan seksuele intimidatie.

De werkgever moet ook een beleid voeren om seksueel misbruik te voorkomen. En een onderzoek naar een mogelijk geval van seksueel misbruik moet zorgvuldig worden uitgevoerd.

Daarnaast geldt dat een werkgever maatregelen moet treffen om overbelasting van een werknemer moet voorkomen, dit in het kader van zijn zorgplicht.

Laat u dit als werkgever na, dan kunt u door een werknemer bijvoorbeeld worden aangesproken op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Arbeidsomstandighedenwet in combinatie met het bepaalde in artikel 7:677 en 7:678 Burgerlijk Wetboek, of op grond van een schending van het beginsel van goed werkgeverschap. De schade die een werknemer dientengevolge lijdt kan worden gegrond op het bepaalde in artikel 7: 658 BW.

De zorgplicht van een werkgever gaat verder indien deze bekend is gemaakt met specifieke omstandigheden en nalaat om in te grijpen terwijl ingrijpen eenvoudigweg mogelijk was geweest.

Het verdient aanbeveling om naast een Risico inventarisatie protocollen, klachtprocedures, etc. samen te stellen zodat u hierop kunt terugvallen indien een voorval zich voordoet.

In de Stecr Richtlijnen staat bruikbare informatie met betrekking tot onder andere de volgende onderwerpen.

• ABBE-rsi
• Arbeidsconflicten
• Arbeidstherapie
• Overgewicht en Obesitas
• Lage rugklachten
• Modern werknemerschap
• Verslaving en werk
• Werkaanpassing
• Werkstress
Ook de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit geven inzicht ten aanzien van normen die in ogenschouw genomen moeten worden.

De zorgplicht als hiervoor kort geschetst gaat ook op voor het Rijk als werkgever. In artikel 35 lid e ARAR ligt de grondslag gecombineerd met jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.

Indien u uw casus wilt leggen naast de jurisprudentie die over deze onderwerpen is verschenen, dan zijn wij u graag van dienst. Ook op onze website kunt u uitspraken die zijn gewezen vinden.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen