JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Arbeidstijdenwet – overzicht Arbeidstijdenwet

Schematisch overzicht Arbeidstijdenwet

norm
Arbeidstijd per dienst 12 uur
per week 60 uur
per week per 4 weken gemiddeld 55 uur1
per week per 16 weken gemiddeld 48 uur
Rusttijden dagelijkse rust 11 uur (aaneengesloten)
(1x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden)
wekelijkse rust 36 uur (aaneengesloten) óf
72 uur per 14 dagen (te splitsen in stukken van minimaal 32 uur)
Pauze bij > 5,5 uur arbeid per dienst 30 minuten
(eventueel 2 x 15 minuten)
bij > 10 uur arbeid per dienst 45 minuten
(eventueel 3 x 15 minuten)
bij > 5,5 uur arbeid per dienst 15 minuten1
Zondagrust zondagsarbeid geen arbeid op zondag, tenzij:

 • in overeenstemming met de aard van de arbeid én bedongen
  of
 • noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden
 • overeengekomen met OR (bij afwezigheid: belanghebbende werknemers)
 • individuele instemming
vrije zondagen 13 (per 52 weken)

elk ander aantal1, mits:

 • individuele instemming indien minder dan 13 vrije zondagen per jaar
Nachtarbeid

nachtdienst:

> 1 uur arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur

arbeidstijd per dienst 10 uur

12 uur, mits:

 • rust na dienst 12 uur
 • 5 x per 2 weken
 • max. 22 x per 52 weken
arbeidstijd per week 40 uur (per 16 weken),

indien ? 16 x per 16 weken arbeid in nachtdienst

rusttijd na nachtdienst

geldt voor nachtdiensten eindigend ná 02.00 uur

14 uur
(1 x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden)
rusttijd na ? 3 nachtdiensten 46 uur
max. lengte reeks

geldt als minimaal één van de diensten uit de reeks een nachtdienst  is

7 of 81
max. aantal

geldt voor nachtdiensten eindigend ná 02.00 uur

 • 36 nachtdiensten per 16 weken
  of
 • 140 nachtdiensten per 52 weken1
  hetzij
 • 38 uur tussen 00.00 en 06.00 uur per 2 aaneengesloten weken1
Consignatie consignatieverbod
 • 14 consignatie-vrije dagen per 4 weken
 • 2 x 2 dagen per 4 weken noch consignatie, noch arbeid
 • geen consignatie 11 uur vóór en 14 uur ná een nachtdienst
arbeidstijd per 24 uur 13 uur
arbeidstijd per week i.g.v. nachtelijke consignatie

geldt indien per 16 weken 16x of meer consignatie wordt opgelegd tussen 00.00 en 06.00 uur

 • gemiddeld 40 uur (per 16 weken)

of

 • gemiddeld 45 uur (per 16 weken), mits:
  • 8 uur onafgebroken  rust vóór aanvang nieuwe dienst
   (i.g.v. laatste oproep tussen 00.00 en 06.00 uur)
   hetzij
  • gedurende 8 uur onafgebroken rust in de 18 uur volgend op 06:00 uur (als laatste oproep tussen 00.00 en 06.00 uur plaatsvond en direct gevolgd wordt door een nieuwe dienst)

1) Bij collectieve regelin
(bron: http://home.szw.nl/index.cfm?rubriek_id=391816&hoofdmenu_item_id=13824)

Hebt u omtrent de arbeidstijdenwet vragen  dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met onze arbeidsrecht advocaat. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Onze advocaten in Utrecht zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen