JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Gelijkstelling van ontbinding met (neutrale) vergoeding aan schadeplichtig ontslag – verval concurrentiebeding

In deze zaak was het feit dat er een neutrale ontbindingsvergoeding (C=1) werd toegekend aan werknemer al voldoende om het concurrentiebeding buiten werking te stellen.

Algemeen

Bij een schadeplichtig ontslag van de kant van de werkgever komt aan een concurrentiebeding geen werking meer toe, zo bepaalt artikel 7:653 lid 3 BW.

Al een enkele maal is een ontbinding met een – vanwege de verwijtbaarheid van werkgever – hoge vergoeding voor de werknemer gelijk gesteld met een schadeplichtig ontslag. Daarbij werd vervolgens naar analogie artikel 7:653 lid 3 BW toegepast waardoor het concurrentiebeding kwam te vervallen (zie o.a. JAR 2002/263).

De zaak

De zaak die hier wordt besproken (JAR 2009/3 (Kantonrechter Amersfoort, 14-10-2008) draait om het volgende.

Werkgever verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verandering van omstandigheden.

Werkgever heeft tijdens de mondelinge behandeling aangegeven voortzetting van de arbeidsrelatie niet langer te ambiëren. Hierdoor was nog slechts in geschil of aan werknemer bij de toe te wijzen ontbinding een vergoeding diende te worden toegekend, en zo ja hoe hoog deze diende te zijn.

Als onderdeel van de ontbindingsvergoeding had werknemer verzocht om buitenwerkingstelling van het concurrentiebeding.

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter overweegt ten aanzien van de factor C dat de verzochte ontbinding niet in overwegende mate aan een van beide partijen te wijten is, hetgeen, rekening houdende met alle hiervoor weergegeven omstandigheden van het geval resulteert in een factor van C = 1.

De ontbinding wordt toegewezen. Door werknemer was in deze zaak aannemelijk gemaakt dat zij al geruime tijd arbeidsongeschikt was. Hierin en in de C factor tezamen is voldoende reden gelegen om tot het oordeel te komen dat het concurrentiebeding naar analogie van het derde lid van artikel 7:653 BW vervalt. Dat betekent dat geen van beide partijen nog rechten aan dit beding kan ontlenen.

Contact

Indien u vragen hebt over een ontbinding van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwant onderwerp zijn onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten u graag van dienst. U kunt hiervoor bellen met 030 252 35 20. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen