Ontslag / opzegverboden | Ontslag advocaat

Er bestaan verschillende opzegverboden. Gebundeld komen deze hierop neer, dat u uw werknemer niet mag ontslaan:
Tijdens de eerste 2 jaar ziekte.
Tijdens zwangerschap, bevallingsverlof en binnen 6 weken nadat zij weer is begonnen met werken.
Tijdens de vervulling van zijn militaire dienstplicht.
Op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat en arbeidsduur,
Omdat hij een beroep heeft gedaan op een antidiscriminatiewet.
Omdat hij ouderschaps- of zorgverlof opneemt.
Omdat hij lid is van een vakbond of deelneemt aan vakbondsactiviteiten.
Omdat hij lid is van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
Omdat hij als lid vergaderingen van de gemeenteraad, de provinciale staten of bepaalde andere politieke organen bijwoont.
Omdat uw onderneming wordt overgenomen.
Omdat hij weigert om op zondag te werken.