Kennelijk onredelijk ontslag – schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag

Aan werknemer, 58 jaar oud, wordt na een dienstverband van 38 jaren de arbeidsovereenkomst opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen. Hij vordert, bovenop de vergoeding die hij ingevolge een CAO-regeling heeft ontvangen, een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. De kantonrechter oordeelt het ontslag kennelijk onredelijk, onder meer omdat werkgever er, door jarenlang geen geld voor opleiding en scholing beschikbaar te stellen, toe heeft bijgedragen dat werknemer zich in de loop der tijd niet van de technologische ontwikkelingen in de (grafische) sector op de hoogte heeft gesteld. Hierdoor was, toen het economisch slecht ging, zijn herplaatsbaarheid zo beperkt, dat hij als een van de oudste en langst in dienst zijnde werknemers werd ontslagen, terwijl zijn jongere collega’s, die veel korter in dienst waren, hun baan behielden. Gelet op leeftijd en diensttijd mocht werkgever niet volstaan met betaling van de uitkering krachtens de Grafimedia CAO. Mede in verband met de slechte financiële positie van werkgever komt werknemer een aanvullende schadevergoeding van 25.000,– Euro toe. (bron: www.rechtspraak.nl / LJN: BL4231, Rechtbank Utrecht )

Wilt u meer weten omtrent kennelijk onredelijk ontslag?  Mail dan uw vraag of bel tegen lokaal tarief 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.