Mediaton Arbeidsconflict

Mediation bij arbeidsconflict

U zult met ons eens zijn, dat een goede schikking door mediation is te prefereren boven een kostbare procedure tussen werkgever en werknemer met een onzekere uitkomst. Wij weten dat te meer als ontslag en arbeidsrecht advocaten.

Wij weten ook dat de kans groot is dat de rechter u ter zitting vraagt of het arbeidsgeschil wellicht toch nog geschikt kan worden en hij ‘daar waar nodig wel een handje bij wil helpen’.

Waarom dit niet reeds door mediation voorafgaand aan een kostbare procedure doen?

Indien u via mediation kiest voor het oplossen van een arbeidsconflict kan u dit een hoop tijd, negatieve energie, kosten én bovendien een onzekere uitkomst besparen.

Voor mediation zijn twee partijen nodig die de wil hebben om te onderzoeken of er een oplossing kan worden gevonden voor het geschil. De mediator begeleidt het proces in zijn hoedanigheid van onafhankelijke derde. Vertrouwelijkheid staat in een mediation voorop. Hiertoe wordt voorafgaand aan de mediation een overeenkomst opgesteld waarin dit staat vastgelegd.

Komen partijen eruit door mediation, vinden zij een oplossing voor hun conflict, dan worden de tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken helder uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst. Komen zij er niet uit, dan kan de gang naar de rechter alsnog gemaakt worden.

Tom van den Kieboom, een van de partners van TEAM Advocaten,  is opgeleid als NMI mediator en heeft zich in de afgelopen 15 jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij staat u graag terzijde.

Mocht u over Mediation bij een arbeidsconflict nog verdere vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Utrecht, ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Dordrecht of ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Den Bosch.

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Onze vestigings adressen zijn de volgende:

Ontslag en Arbeidsrecht Mediation Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslag en Arbeidsrecht Mediation Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslag en Arbeidsrecht Mediation ’s Hertogenbosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

ATM Advocaten heeft de juiste oplossing voor ontslag en arbeidszaken, zowel voor werkgevers als werknemers.