JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontbinding arbeidsovereenkomst met statutair directeur – contractuele afvloeiingsregeling

Ontbinding arbeidsovereenkomst met statutair directeur. Contractuele afvloeiingsregeling. In het arbeidscontract tussen partijen is een afvloeiingsregeling overeengekomen.
Is de rechter in een ontbindingsprocedure bekend met de tussen partijen overeengekomen afvloeiingsregeling, dan dient hij bij het bepalen van de ontbindingsvergoeding ervan uit te gaan dat die regeling zal worden nagekomen, tenzij aannemelijk is dat zulks in het betrokken geval niet mag worden verwacht (Hoge Raad 02-04-2004, NJ 2006,12). Laatstbedoelde situatie doet zich voor. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft ABC immers met zoveel woorden gesteld dat van haar in alle redelijkheid niet verwacht kan worden dat zij de contractuele regeling dient na te komen. Bovendien heeft zij vanaf mei 2006 niet meer aan haar betalingsverplichtingen jegens [verweerder] voldaan.
Het vorenstaande brengt met zich dat [verweerder] nakoming door ABC van de contractuele afvloeiingsregeling in een aparte procedure aan de orde zal dienen te stellen, waarbij de rechter in die procedure rekening zal dienen te houden met na te melden vergoeding.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen