JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden – Reflexwerking beleidsregels UWV

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden / redenen. Reflexwerking beleidsregels UWV.

Op d.d. 24 maart 2010 oordeelt de kantonrechter Zwolle (LJN: BL8853), dat ingeval het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is gegrond op bedrijfseconomische redenen, hoewel hij daaraan niet rechtstreeks gebonden is, wel betekenis toe komt aan de criteria die door het UWV worden gehanteerd, zoals volgende uit het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) en het daarop gebaseerde Ontslagbesluit, in het bijzonder daarvan de artikelen 4:1 en volgende. Het UWV is immers het meest toegerust op de beoordeling van dergelijke verzoeken en mag geacht worden op dat gebied over het meeste overzicht en inzicht te beschikken. Dit brengt met zich dat aan het BBA en Ontslagbesluit wel reflexwerking toekomt, in die zin dat bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek als het onderhavige nagegaan dient te worden of de waarborgen in acht zijn genomen die in het BBA zijn ingebouwd om een bedrijfseconomisch ontslag te toetsen, om een dergelijk ontslag voor zoveel mogelijk te voorkomen en om de gevolgen daarvan (voor de werknemer) te verzachten. In dat kader komt ook reflexwerking toe aan de beleidsregels die door het UWV worden gehanteerd bij de toetsing van een bedrijfseconomisch ontslag. Bedoelde reflexwerking komt erop neer dat bij de beoordeling door de kantonrechter van een verzoek tot ontbinding wegens bedrijfseconomische omstandigheden in beginsel aan dezelfde materiële bepalingen getoetst zal worden als bij een bedrijfseconomisch ontslag dat ter toetsing is voorgelegd aan het UWV.Een en ander betekent dat [verzoekende partij] niet alleen voldoende aannemelijk dient te maken dat in redelijkheid tot de voorgenomen sanering is besloten, gelet op haar bedrijfseconomische omstandigheden, maar ook dat aanvaardbaar is dat de arbeidsplaats van [verwerende partij] als gevolg van die sanering zal vervallen en dat met in achtneming van het afspiegelingsbeginsel en andere redelijkerwijs te hanteren criteria, [verwerende partij] niet in aanmerking kan komen voor herplaatsing in enige andere functie binnen de organisatie van [verzoekende partij]. Daarbij dient [verzoekende partij] voldoende rekening te houden met naar de wet en overigens naar redelijkheid in aanmerking te nemen omstandigheden van [verwerende partij].Bij een ontbindingsverzoek dient voorts te worden getoetst aan het afspiegelingsbeginsel (reflexwerking art. 4:2 van het Ontslagbesluit). Volgens de beleidsregels van het UWV dient in dat kader door de werkgever per bedrijfsvestiging een personeelsoverzicht overgelegd te worden waarin per categorie uitwisselbare functies de daarin werkzame werknemers zijn ingedeeld naar leeftijdsgroepen. Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Die factoren dienen in onderlinge samenhang te worden bezien. (bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u met betrekking tot een ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden geldvordering vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen