JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontbinding arbeidscontract.

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Verweerder, werkzaam op Schiphol in de beveiliging, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren in verband met het plegen van een strafbaar feit in het kader van de Opiumwet. Omdat verweerder na het uitzitten van de straf waarschijnlijk zijn door de autoriteiten verstrekte toegangspassen niet zal terugkrijgen, zal hij ook daarna zijn werkzaamheden op Schiphol niet meer kunnen verrichten. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens een dringende reden.

Mocht u omtrent ontslag / ontbinding arbeidsovereenkomst vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u spreekt direct een van onze ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rep.nr.: 459271/ AO VERZ 10-176
datum uitspraak: 21 april 2010

BESCHIKKING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

inzake

de Nederlandse vestiging van de vennootschap naar Spaans recht
ESPANA S.A.
gevestigd te Madrid
verzoekster
hierna: ABC
gemachtigde: mr. X

tegen

[verweerder]
wonende te [woonplaats]
thans verblijvende in de Penitentiaire Inrichting [vestigingsplaats]
verweerder
hierna: [verweerder]
niet verschenen

De procedure
Op 16 maart 2010 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van ABC. Partijen zijn voor de mondelinge behandeling van dit verzoekschrift opgeroepen, [verweerder] bij aangetekende brief op het adres van de Penitentiaire Inrichting waar hij thans verblijft.
[verweerder] heeft laten weten niet bij de mondelinge behandeling van de zaak aanwezig te zullen zijn. Hij heeft geen verweerschrift ingediend.
De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 19 april 2010.

De feiten
1. [verweerder], 35 jaar oud, is sinds 18 september 1999 bij ABC in dienst, laatstelijk in de functie van Technicus Onderhoud tegen een salaris van € 2.032,48 bruto per maand exclusief vakantiegeld en overige emolumenten.
2. [verweerder] is op 16 december 2009 door de Meervoudige Strafkamer van de rechtbank Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren in verband met het plegen van een strafbaar feit in het kader van de Opiumwet.

Het verzoek
ABC verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden.

Ter toelichting stelt ABC – samengevat – het volgende.
Ten gevolge van zijn veroordeling zal [verweerder] zijn werkzaamheden bij ABC gedurende vele jaren niet kunnen uitvoeren. De strafbare feiten waarvoor [verweerder] is veroordeeld, hebben direct verband met de werkzaamheden van [verweerder] voor ABC, nu het gaat om in/uitvoeren van verdovende middelen binnen het terrein van de luchthaven Schiphol. [verweerder] vervulde een vertrouwensfunctie bij ABC. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de door de autoriteiten aan [verweerder] verstrekte toegangspassen niet meer aan [verweerder] worden afgegeven, zodat hij ook na het uitzitten van zijn gevangenisstraf zijn werkzaamheden op de luchthaven Schiphol niet meer zal kunnen verrichten. Dit brengt mee dat van ABC redelijkerwijze niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst met [verweerder] te laten voortduren. Deze dient dan ook op grond van een dringende reden op de kortst mogelijke termijn te worden ontbonden.

De beoordeling van het verzoek
De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW.

De kantonrechter is van oordeel, gelet op hetgeen ABC onweersproken heeft gesteld, dat sprake is van een dringende reden op grond waarvan de dienstbetrekking op de kortst mogelijke termijn behoort te eindigen.

Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing
De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 21 april 2010;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.
(bron:www.rechtspraak.nl)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen