Onterecht ontslag | Ontslag advocaat

Onterecht ontslag. Aan werknemer wordt ontslag op staande voet gegeven omdat hij tijdens zijn ziekte elders enige werkzaamheden heeft verricht. Kantonrechter acht aangegeven reden onvoldoende voor een ontslag op staande voet nu niet blijkt dat werknemer voor werkgever relevante andere werkzaamheden had kunnen verrichten terwijl evenmin vaststaat dat het genezings- en reïntegratieproces nadelig is beïnvloed. In hoger beroep neemt het Gerechtshof geen rechtsplicht aan om ongevraagd passend werk aan te bieden en bekrachtigt het vonnis van de kantontrechter. Het ontslag is onterecht gegeven. (bron: www.rechtspraak.nl / LJN: BC9658, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch)

Mocht u omtrent ontslag op staande voet  vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.