Ontslag advocaat | Ontslag op staande voet – voorwaardelijk ontbindingsverzoek

Deze zaak draait om een voorwaardelijk ontbindingsverzoek dat is ingediend na een gegeven ontslag op staande voet. De kantonrechter oordeelt, dat werkgever niet-ontvankelijk is in het verzoek omdat werknemer de nietigheid van het ontslag op staande voet niet heeft ingeroepen.

Mocht u omtrent een ontslag op staande voet en/of ontbinding arbeidsovereenkomst verdere vragen hebben of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN
Sector : Kanton
Locatie : Apeldoorn

Zaaknummer : 192514 / HA 03-695
Beschikking : 6 oktober 2003
Afschrift aan : mr. X
Verzonden dd. :

BESCHIKKING IN DE ZAAK VAN:

de besloten vennootschap ABC B.V.
gevestigd te Hattem
verzoekster,
gemachtigde: mr. X,

t e g e n

[verweerder]
wonende te [postcode, woonplaats], [adres],
verweerder,
niet verschenen, noch vertegenwoordigd.

Procesgang

Het verloop van de procedure blijkt uit:
– het op 8 september 2003 ter griffie binnengekomen verzoekschrift;
– de mondelinge behandeling ter terechtzitting d.d. 6 oktober 2003.

Beoordeling

Verzoekster vraagt, nadat zij aan verweerder ontslag op staande voet heeft gegeven, ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor het geval dat alsnog rechtens onherroepelijk vast zou komen te staan dat de arbeidsovereenkomst na het ontslag op staande voet nog is blijven voortbestaan.
Nu gesteld noch gebleken is dat verweerder de opzegging heeft vernietigd, is er geen ruimte ervan uit te gaan dat de arbeidsovereenkomst nog bestaat. Verzoekster zal dan ook in het verzoek niet ontvankelijk worden verklaard (zie verder E. Verhulp, Na de voorwaardelijke ontbinding…, ArbeidsRecht 2003/1, 6, p. 39 r.k.)
Voorzover verzoekster haar risico ertoe verplicht te worden aan verweerder nog loon door te betalen wenst te beperken, kan dit niet tot een ander oordeel leiden. Immers gesteld noch gebleken is dat verweerder bereid en in staat is geweest na het ontslag op staande voet de bedongen arbeid te verrichten.

Beslissing

Verzoekster wordt in haar verzoek niet ontvankelijk verklaard.

Verzoekster wordt veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van verweerder tot op heden begroot op nihil.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent een ontslag en/of (voorwaardelijke) ontbinding arbeidsovereenkomst verdere vragen hebben of  behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.