ontslag tijdens ziekte / klussen tijdens ziekte | ontslag advocaat

Het gaat een werkgever in beginsel niet aan hoe een werknemer zijn tijd besteedt tijdens ziekte oordeelde het hof Leeuwarden op 26 mei 2009. Het feit dat werknemer tijdens ziekte aan het klussen was in zijn nieuwe woning leverde geen grond op voor een ontslag op staande voet.

De zaak
Werknemer was als shopmanager werkzaam in een vestiging van werkgever. Op 23 november 2006 had werknemer zich ’s middags ziek gemeld. Dezelfde dag werd door een controleur van de arbodienst een bezoek gebracht aan de woning van werknemer. De werknemer werd daarbij niet aangetroffen. De zoon van de werknemer verklaarde daarbij aan de controleur dat de werknemer aan het klussen was in zijn nieuwe woning.

Werkgever heeft de werknemer de volgende dag geschorst en drie dagen later – op 27 november 2006 – op staande voet ontslagen. Als ontslagreden werd opgegeven dat de werknemer tijdens ziekte in zijn nieuwe woning aan het klussen is geweest, zonder dit vooraf mee te delen aan werkgever of arbodienst, en de werknemer daarvoor ook geen toestemming had gevraagd.

De werknemer heeft de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet ingeroepen.

Bij vonnis van 22 december 2006 heeft de kantonrechter in kort geding de werkgever veroordeeld tot doorbetaling van loon.

Werkgever heeft vervolgens een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Ook in die procedure is door de kantonrechter Groningen voor recht verklaard dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is en is de werkgever veroordeeld tot doorbetaling van loon.

De werkgever heeft tegen dit vonnis in de bodemprocedure hoger beroep ingesteld.

Het Gerechthof Leeuwarden oordeelt in die hoger beroep procedure dat zelfs indien juist is dat werknemer op de bewuste middag langdurig aan het klussen is geweest, dat onvoldoende grond is voor ontslag op staande voet. Dit omdat het een werkgever in beginsel niet aangaat hoe een werknemer zijn tijd besteedt tijdens ziekte. Hoogstens zouden paalde gedragingen van de werknemer kunnen leiden tot verlies van zijn aanspraak op loonbetaling tijdens ziekte of tot opschorting van de loonbetalingsplicht van werkgever.Indien de werknemer zich niet houdt aan controle voorschriften – bijvoorbeeld omdat hij niet thuis was toen de controleur langskwam – had de werkgever de loonbetaling kunnen opschorten.

Vaste rechtspraak is overigens dat het enkele feit dat controle voorschriften niet zijn nageleefd, onvoldoende reden is voor ontslag op staande voet, tenzij bijkomende omstandigheden dat anders maken.