Ontslag / inzicht overwegingen rechters | Ontslag advocaat

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft IVA Beleidsonderzoek en advies onderzoek laten doen dat inzicht geeft in de uitkomsten van ontslagprocedures via de rechter (zowel de ontbindingen als het kennelijk onredelijk ontslag) en de belangrijkste overwegingen die rechters in de uitspraak hanteren. Van de ontslagzaken was weinig tot geen informatie bekend over ontslaggronden en uitkomsten van de procedures, of de belangrijkste overwegingen van de rechter. Het onderzoek omvat uitspraken uit de periode 2003-2008.

Het rapport over het onderzoek is kan in PDF worden gedownload op:
http://docs.minszw.nl/pdf/135/2009/135_2009_1_24637.pdf

Bron: actualiteiten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28 september 2009