Ontslag op staande voet / Ontslag Advocaat

Als arbeidsrecht en ontslag advocaat hebben wij vaak te maken met ontslag op staande voet. Een voorbeeld wanneer ontslag op staande voet niet is toegestaan geven wij in het navolgende.

Werknemer – een manager – was op staande voet ontslagen wegens excessief “porno surfen”. Werknemer erkende het internetgebruik maar deed desondanks een beroep op de vernietigbaarheid van het ontslag omdat het ontbrak aan een “gedragscode voor internetgebruik”. Werkgever had bedrijfsreglement dat internetgebruik tijdens kantoortijd verbiedt. Ook had werknemer nooit enige waarschuwing ontvangen.

Werkgever nam het standpunt in dat hij niet afwijzend staat tegenover normaal gebruik van internet tijdens kantoortijd en om die reden een reglement niet nodig acht. Maar het excessieve gebruik dat werknemer van internet had gemaakt was ontoelaatbaar. Daarvoor was geen specifiek beleid of waarschuwing nodig. Te meer omdat werknemer een managementfunctie heeft. Het ontslag op staande voet was derhalve terecht gegeven.

De kantonrechter Amsterdam oordeelde hierover in kort geding op 29 januari 2008: het ontslag op staande voet was terecht. De kantonrechter was het eens met de werkgever en overwoog dat “het tijdsbeslag dat was gemoeid met het (privé)surfen onder werktijd zodanig groot en buitenproportioneel was, dat in redelijkheid iedere werknemer, dus zeker werknemer die de functie van general manager bekleedde, moest begrijpen dat dit echt niet kon”. Dat werkgever geen gedragscode voor internetgebruik had, maakte de zaak niet anders. Om die reden was een waarschuwing of tweede kans voor werknemer niet nodig. Het gedrag van werknemer leverde zonder meer een dringende reden op voor ontslag op staande voet (een onverwijlde beëindiging van de arbeidsrelatie). De door werknemer gevorderde toelating tot het werk en doorbetaling van het salaris werden geweigerd.

Deze uitspraak was ook bijzonder omdat werknemer in die zaak eveneens had gevorderd dat het werkgever wordt verboden om schadelijke of onjuiste berichten over hem te verspreiden en die vordering door de kantonrechter wel is toegewezen. Het wereldkundig maken van de ontslagreden werd door de kantonrechter als schadelijke berichtgeving aangemerkt. Op straffe van een dwangsom dient de werkgever zich er van te onthouden om de werkelijke reden voor het ontslag op staande voet openbaar te maken.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben over ontslag op staande voet, danwel andere arbeidsrechtelijke vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze ontslag advocaat Utrecht en ontslag advocaat Dordrecht.

Als uw ontslag advocaten beantwoorden wij uw vragen graag!

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen.

ATM Advocaten. De juiste ontslag advocaat voor zowel werkgevers als werknemers.

In het navolgende treft u nog aan een overzicht van (link verwijzing naar) de door ons tot op heden gepubliceerde nieuwsberichten:

http://teamadvocaten.nl/ontslagvergoeding-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-jurist-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-7/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-jurist-ontslag-geven-en-ontslag-krijgen/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-7/

http://teamadvocaten.nl/incasso-advocaten-nederland/

www.atmadvocaten.nl/incasso-advocaat-hilversum/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-uwv-werkbedrijf/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat-3/

http://teamadvocaten.nl/tips-bij-ontslag-voor-werknemer/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-soest/

http://teamadvocaten.nl/rechtsbijstandverzekering/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-bilthoven/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-den-bosch-2/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-dordrecht-3/

http://teamadvocaten.nl/mediaton-arbeidsconflict/

http://teamadvocaten.nl/ontslagvergunning-aanvragen-of-daartegen-verweer-voeren/

http://teamadvocaten.nl/second-opinion/

http://teamadvocaten.nl/beeindigingsovereenkomst/

http://teamadvocaten.nl/vaste-prijs-arbeidszaak/

http://teamadvocaten.nl/vaste-prijs-ontslag-en-abeidszaak/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-utrecht-4/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-appartementsrecht/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-jurist-landelijk/

http://teamadvocaten.nl/uwv-werkbedrijf-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-maarssen-nieuwegein/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat-baarn/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-alimentatie-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat-zeist/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat-bilthoven/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat-soest/

http://teamadvocaten.nl/bezwaar-tegen-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-op-staande-voet-ontslag-advocaat-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-op-staande-voet/

http://teamadvocaten.nl/atm-advocaten-utrecht-dordrecht-en-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/verweer-tegen-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/ik-wil-scheiden/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-bedrijfsovername-en-bedrijfsverkoop/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-echtscheiding-dordrecht/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-echtscheiding-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/bezwaar-tegen-uw-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/bezwaar-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/dreigend-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-vergunning-aanvragen-voeren-verweer-tegen-aanvraag-ontslag-vergunning/

http://teamadvocaten.nl/scheiden-utrecht-dordrecht-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat-hilversum-het-gooi/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-huurrecht-huurovereenkomst/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat-dordrecht/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat-den-bosch-2/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/mediation/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-dordrecht-2/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-utrecht-3/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-6/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-utrecht-2/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-voor-ondernemers/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-voor-vaste-prijs/

http://teamadvocaten.nl/echtscheidingsadvocaat-voor-vaste-prijs/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat-voor-vaste-prijs/

http://teamadvocaten.nl/ontslagvergunning-aanvragen/

http://teamadvocaten.nl/uwv-werkbedrijf-ontslag-aanvragen/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsconflict-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-aanvragen-bij-uwv-werkbedrijf/

http://teamadvocaten.nl/juridisch-advies-bij-dreigend-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-huur-huurovereenkomst/

http://teamadvocaten.nl/advocatenkantoor-echtscheiding/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsconflict/

http://teamadvocaten.nl/advies-bij-dreigend-ontslag-utrecht-dordrecht-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-vast-tarief/

http://teamadvocaten.nl/uwv-werkbedrijf/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-uwv-werkbedrijf-voorheen-cwi/

http://teamadvocaten.nl/advocatenkantoor-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/advocatenkantoor-dordrecht/

http://teamadvocaten.nl/advocatenkantoor-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat-dordrecht/

http://teamadvocaten.nl/advocaten-ondernemingsrecht-utrecht-dordrecht-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/ondernemingsrecht-advocaten/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-en-alimentatie-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/scheiding-utrecht-dordrecht-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/echtscheidingsadvocaat-utrecht-dordrecht-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/advocaten-echtscheiding-utrecht-dordrecht-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/huurrecht-advocaat-2/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-ondernemingsrecht/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-huurrecht/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrechtjurist/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-jurist/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-dordrecht/

http://teamadvocaten.nl/huurrecht-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/ontslagjurist/

http://teamadvocaten.nl/ontslagadvocaten/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-jurist/

http://teamadvocaten.nl/specialisten-bedrijfsovername-en-bedrijfsverkoop/

http://teamadvocaten.nl/bedrijfsovername/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-5/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding/

http://teamadvocaten.nl/advocaten-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-in-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/franchise/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-op-staande-voet-ontslag-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/werkgever-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-geven-ontslag-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/familierecht-advocaat-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat-vaste-prijs/

http://teamadvocaten.nl/echtscheiding-advocaat-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-functiewijziging/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-4/

http://teamadvocaten.nl/einde-arbeidsovereenkomst/

http://teamadvocaten.nl/ontslagspecialist/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-ontslagrecht-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-3/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-opzegtermijn/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-non-actiefstelling/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-schorsing/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-inzicht-overwegingen-rechters/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/rechtsverwerking/

http://teamadvocaten.nl/ontslagadvocaat/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaten/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-wat-u-moet-weten/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaten/

http://teamadvocaten.nl/het-opzegverbod/

http://teamadvocaten.nl/ontslaan-van-werknemers/

http://teamadvocaten.nl/hulp-ontslag-ziekte-voor-werknemer/

http://teamadvocaten.nl/ziekte-ontslag-nevenwerkzaamheden/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-bij-ziekte-klussen-tijdens-ziekte/

http://teamadvocaten.nl/leaseauto-en-ziekte/

www.atmadvocaten.nl/incasso-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/614/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-jurist-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-juristen/

http://teamadvocaten.nl/ontslagjuristen/

http://teamadvocaten.nl/advocatenkantoor-utrecht-2/

http://teamadvocaten.nl/juridisch-advies-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-utrecht/