Ontslag UWV WERKbedrijf

Ontslag UWV WERKbedrijf. De werkgever heeft wegens reorganisatie op 4 maart 2009 een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf. De werkneemster heeft op 17 maart 2009 een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter. Bij beschikking van 25 maart 2009 heeft het UWV WERKbedrijf de werkgever toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst met de werkneemster op te zeggen. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met de werkneemster bij brief van 26 maart 2009 opgezegd per 1 april 2009. De mondelinge behandeling van het verzoekschrift door de kantonrechter heeft plaatsgevonden op 3 april 2009. De werkneemster wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, aangezien er geen arbeidsovereenkomst meer bestaat tussen partijen. Er is weliswaar sprake van een onregelmatig ontslag, omdat de werkgever de geldende opzegtermijn niet in acht heeft genomen, maar er is geen sprake van een vernietigbaar ontslag. Geen misbruik van omstandigheden, aangezien de wet zelf reeds voorziet in een sanctie voor het niet-inacht nemen van de opzegtermijn. (bron: www.rechtsprraaak.nl  / LJN: BJ1068,Sector kanton Rechtbank ’s-Hertogenbosch)

Mocht u omtrent ontslag via UWV Werkbedrijf en/of ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht / ontslagrecht. Bel ons nu op 030 252 35 20 of – tot 22.00 uur – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies altijd kosteloos.