JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontslag wegens drugsgebruik en/of alcoholgebruik | Ontslag advocaat

Ontslag wegens drugsgebruik  / alcoholverslaving. De zaak die hier aan de orde is betreft een ontslag (door ontbinding arbeidsovereenkomst) wegens verslaving aan drugs en alcohol. De kantonrechter oordeelt dat in zijn algemeenheid mag van een werkgever worden verlangd dat een werknemer met een lange staat van dienst de kans wordt geboden om met hulp van zijn werkgever van zijn drugs- en alcoholverslaving te genezen, zonder dat direct wordt gegrepen naar het middel van ontslag. Die kans heeft de werkgever echter ruimschoots aan werknemer geboden. In de bijzondere omstandigheid dat werknemer gedurende de maanden september tot en met november 2009 een intensief aftercaretraject dient te doorlopen, waardoor hij slechts zeer beperkt inzetbaar zal zijn op de arbeidsmarkt, en mede gezien de duur van zijn dienstverband, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tegen het einde van het aftercaretraject. Er wordt geen vergoeding toegekend, aangezien de ontbinding in de risicosfeer van de werknemer ligt en de werkgever geen verwijt valt te maken.

Hebt u met betrekking tot ontslag wegens drugsgebruik en/of alcoholgebruik vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu voor ontslag op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Kanton

Locatie Rotterdam

beschikking ex artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek

in de zaak

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ABC,
gevestigd te Rotterdam,
verzoekster,
gemachtigde: X,

tegen

[verweerder],
wonende te [woonplaats],
verweerder,
gemachtigde: mr. Y.

(..)

5.2 De kantonrechter overweegt het volgende. In zijn algemeenheid mag van een werkgever worden verlangd dat een werknemer met de staat van dienst als [verweerder] de kans wordt geboden om met hulp van zijn werkgever van zijn drugs- en alcoholverslaving te genezen, zonder dat direct wordt gegrepen naar het middel van ontslag. Die kans heeft ABC echter ruimschoots aan [verweerder] geboden. ABC heeft vanaf februari 2008, het moment dat bekend werd dat [verweerder] kampte met verslavingsproblematiek, veel geduld en medeleven getoond.

5.3 Dat ABC [verweerder] naar Bouman heeft verwezen – mede gezien het feit dat [verweerder] reeds eerder bij Bouman onder behandeling is geweest – en die behandeling kennelijk niet afdoende is geweest, valt ABC niet te verwijten. Gezien de eigen verantwoordelijkheid van [verweerder] had het op zijn weg gelegen te kiezen voor de voor hem meest geschikte behandelmethode. Deze verantwoordelijkheid kan niet op de werkgever worden afgewenteld. Indien Bouman [verweerder] – achteraf gezien – geen geschikte behandeling kon bieden, ligt dit dan ook niet in de risicosfeer van ABC.

5.4 Nu uit de feiten blijkt dat [verweerder] kort na het afsluiten van het behandeltraject in maart 2009 weer is teruggevallen in zijn drugsgebruik en alcoholgebruik en daarbij behorend verzuim, is begrijpelijk dat het vertrouwen van ABC inmiddels zodanig is geschonden dat [verweerder] niet kan terugkeren. ABC kan ook hiervan geen verwijt gemaakt worden. De arbeidsovereenkomst dient dan ook te eindigen.

5.5 In de bijzondere omstandigheid dat [verweerder] gedurende de maanden september tot en met november 2009 voor zijn drugsgebruik en alcoholgebruik een intensief aftercaretraject dient te doorlopen, waardoor hij slechts zeer beperkt inzetbaar zal zijn op de arbeidsmarkt, hetgeen zijn kansen op het op korte termijn verkrijgen van ander werk ernstig bemoeilijkt, en mede gezien de duur van zijn dienstverband, ziet de kantonrechter aanleiding om de arbeidsovereenkomst te ontbinden tegen het einde van dit aftercaretraject, derhalve met ingang van 1 december 2009. Voor het overige ziet de kantonrechter geen aanleiding om aan [verweerder] nog een vergoeding naar billijkheid toe te kennen, nu de reden voor de ontbinding in zijn risicosfeer ligt en niet gebleken is dat aan ABC enig verwijt te maken valt van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

5.6 Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer, nu dit in het licht van hetgeen in deze beschikking is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kan leiden

5.7 Gelet op de aard van de procedure zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te melden wijze.

6. De beslissing
De kantonrechter:

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 december 2009;

bepaalt dat elk der partijen de eigen kosten van deze procedure draagt.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u met betrekking tot ontslag wegens drugsgebruik en/of alcoholgebruik vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu voor ontslag op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen