Ontslag Advocaat

Ontslag advocaat. Bent u op zoek naar een ontslag advocaat? Voor vragen, advies en/of rechtsbijstand op het terrein van ontslag danwel andere arbeidsrechtelijke onderwerpen kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een arbeidsrecht en ontslag advocaat aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Als arbeidsrecht en ontslag advocaat doen wij ook andersoortige zaken op het terrein van het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de informatieplicht bij sollicitatie (en het recht op doorbetaling van salaris), zoals hieronder besproken.

De werkneemster had gesolliciteerd naar de functie van verkoopster maar viel al na zes maanden uit wegens rugklachten. De werkgever weigerde daarna het loon door te betalen omdat de werkneemster tijdens de sollicitatieprocedure al geweten zou hebben dat zij de functie van verkoopster niet zou kunnen vervullen, en zij hiervan geen melding heeft gemaakt.

In eerste instantie oordeelde kantonrechter de werkgever het loon aan de werkneemster moet doorbetalen. De kantonrechter oordeelde dat het met de strekking van de art. 4 leden 1 en 2 Wet op de medische keuringen (WMK) niet verenigbaar is dat op een sollicitant een verplichting zou rusten om uit eigen beweging medische informatie te verstrekken, terwijl het de werkgever niet vrijstaat daaromtrent vragen te stellen.

In het hoger beroep dat tegen die uitspraak werd ingesteld stelde het Gerechtshof echter vast gesteld dat de kern van het geschil de vraag is of het verzwijgen door een sollicitant van een relevante gezondheidskwaal leidt tot het verlies van de loonaanspraak krachtens art. 7:629 BW en zo ja, of de werkneemster dit heeft gedaan. Het hof overweegt in dit opzicht dat, blijkens de wetsgeschiedenis van art. 7:629 lid 3 BW, een werknemer mag zwijgen over medische kwesties die voor de betreffende functie niet rechtstreeks van belang zijn, maar niet mag zwijgen over kwalen waarvan hij wist of had moeten begrijpen dat die hem ongeschikt maakten voor de functie waarnaar hij solliciteerde. Maakt de werknemer hiervan geen melding, dan kan dat leiden tot verlies van zijn aanspraak op loon bij ziekte. Derhalve moet beoordeeld worden of de werkneemster ten tijde van haar sollicitatiegesprek gezondheidsklachten had waarvan zij wist of had moeten begrijpen dat die haar ongeschikt maakten voor de functie van verkoopster. Het is in beginsel aan de werkgever om dit te bewijzen, maar allereerst dient de werkneemster openheid te verschaffen over haar medische verleden.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben, beantwoorden wij deze als ontslag advocaten Utrecht en ontslag advocaten Dordrecht graag. Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen.

Andere nieuwsberichten: