Uitbetaling vakantiedagen na overlijden werknemer

Op 12 juni 2014 heeft het Europese Hof van Justitie -op verzoek van een Duitse rechter- antwoord gegeven op de volgende vragen:

1. Moet een werkgever na het overlijden van een werknemer aan zijn nabestaanden de waarde van zijn ongebruikte vakantiedagen uitbetalen? en
2. Moet de werknemer hiervoor een verzoek ingediend hebben?

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat op grond van het Europese recht, een werknemer recht heeft op uitbetaling van ongebruikte vakantiedagen als zijn dienstverband eindigt, ongeacht de reden van de beƫindiging van het dienstverband. Bij overlijden van een werknemer dienen de ongebruikte vakantiedagen dus ook te worden uitbetaald.

Nu bij het overlijden van een werknemer diens nabestaanden dit recht verwerven, hoeft een werknemer hiervoor niet een verzoek te hebben ingediend.

Het Europese Hof van Justitie overweegt dat als deze bepalingen niet wordt toegepast, dit het ongewenste gevolg heeft dat een werkgever voordeel heeft van het overlijden van een werknemer.

Bron: Europese Hof van Justitie, 12 juni 2014, nr. C-118/113

Door: mr. Petra de Bruijn