JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Vaststellingsovereenkomst ontslag – checklist

Bij het eindigen van een dienstverband, bijvoorbeeld in verband met een reorganisatie, of een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de wijze waarop de functie moet worden vervuld, komt het vaak voor dat er een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingovereenkomst, wordt gesloten tussen werkgever en werknemer. Dit betreft een overeenkomst waarin de overeenstemming wordt vastgelegd over de voorwaarden waaronder de werknemer het bedrijf gaat verlaten. De inhoud van deze overeenkomst is bindend en het is daarom van groot belang om te zorgen dat de voorwaarden die hierin staan opgenomen juist en compleet zijn.

Vaststellingsovereenkomst zonder volledige overeenstemming

Als in de vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld wel een regeling is getroffen over de nog uit te betalen vakantiedagen, de einddatum van het contract, maar geen overeenstemming bereikt kan worden over de precieze hoogte van de vergoeding aan de werknemer, ontstaat er een patstelling. De rechtbank heeft bepaald dat er dan wordt gekeken naar de omstandigheden van het geval. Aan de hand van die omstandigheden wordt bepaald of er een allesomvattende vaststellingsovereenkomst is overeengekomen. De maatstaf is of partijen er op hebben mogen vertrouwen dat er overeenstemming is bereikt. Om interpretatiemogelijkheden te voorkomen is het van belang een zo duidelijk mogelijke vaststellingsovereenkomst op te stellen.

Een nietige of vernietigbare vaststellingsovereenkomst

Indien een vaststellingsovereenkomst strijd met de goede zeden oplevert is zij vernietigbaar. Ook bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 BW) kunnen aanleiding zijn tot vernietiging. De laatste mogelijkheid tot vernietigen is gekoppeld aan de onaanvaardbaarheid van het uitvoeren van de overeenkomst.

De meeste vaststellingsovereenkomsten zijn niet op een van de bovenstaande gronden te vernietigen. Voor zowel werknemer als werkgever is het daarom van belang dat deze in juridische zin, zijn gecontroleerd.

Wat dient er in een vaststellingsovereenkomst te staan?

 Controleer of de juiste juridische entiteit van de werkgever vermeld wordt.

Controleer of in de considerans opgenomen staat dat het initiatief om te komen tot een beëindiging is uitgegaan van werkgever en dat werknemer geen enkel verwijt treft en dat er dus ook geen sprake is van een dringende reden in de zin der wet.

Controleer of er geen sprake is van ziekte, of een ander opzegverbod, dat een benadelingshandeling op zou kunnen leveren richting UWV.

Controleer of een juiste ontslagvergoeding staat opgenomen die recht doet aan alle omstandigheden van het geval.

Controleer of deze vergoeding op een fiscaal vriendelijke wijze kan/zal worden uitgekeerd. Bijvoorbeeld via banksparen, een koopsom voor een lijfrente, of oprichting van een stamrecht B.V.

Controleer of acht is geslagen op de fictieve opzegtermijn.

Deze termijn, die gaat lopen op de datum van schriftelijke overeenstemming, bepaalt voor de werknemer dat een deel van de vergoeding als loon over de fictieve opzegtermijn wordt beschouwd.

Controleer of er een bepaling is opgenomen over een mogelijke vrijstelling van de verplichting om nog werkzaamheden et verrichten met behoud van aanspraak op salaris c.a.

Controleer of er een bepaling is opgenomen over vergoeding van niet genoten vakantiedagen. De vakantietoeslag moet meegenomen worden in een berekening over deze niet genoten vakantiedagen.

Controleer of er afspraken zijn gemaakt over een concurrentie of relatiebeding.

Maak afspraken over de communicatie rondom het vertrek, dit geldt natuurlijk zowel intern als extern. Idem voor een getuigschrift en referenties, in te leveren bedrijfseigendommen en een mogelijke studieschuld, of regelingen die eindigen (pensioenvoorziening) etc.

Tot slot is zeker van belang een goede en alomvattende bepaling op te nemen betreffende finale kwijting die over en weer wordt verleend, na uitvoering van de afspraken.

Het is daarom aan te raden juridisch advies te zoeken indien u voornemens bent een vaststellingsovereenkomst aan te gaan.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met het beoordelen van vaststellingsovereenkomsten en zijn u graag van dienst. U kunt met een vraag omtrent een vaststellingsovereenkomst altijd kosteloos contact opnemen met ons kantoor. U kunt ons daarvoor bellen op 030 252 35 20.

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen