Te betalen of te ontvangen vergoeding bij een ontslag

Als arbeidsrecht advocaat krijg ik nog al eens de vraag voorgelegd welke vergoedingen denkbaar zijn in geval er sprake is van een (voorgenomen) ontslag. Vandaag de dag staat de zogeheten transitievergoeding centraal. Deze vergoeding komt in beeld indien de medewerker langer dan twee jaar werkzaam is voor de werkgever en de werkgever, tegen de zin van de werknemer, aanstuurt op een ontslag. Voordien werd gewerkt met de zogeheten kantonrechtersformule.

Indien de werkgever echter geen (goed) dossier heeft om een voorgenomen ontslag te kunnen effectueren via UWV of de sector kanton van de rechtbank, dan wordt deze kantonrechtersformule in onderhandelingen door deze en gene weer tevoorschijn getoverd om te komen tot een regeling die voor beiden partijen aanvaardbaar is. Varianten zoals toekenning van 2 maal de transitievergoeding, of het waarderen van een verbetertraject dat nog niet is doorlopen, in tijd en /of geld, vormen ook opties om een regeling te bewerkstelligen.

Naast de transitievergoeding kan een werknemer tevens aanspraak maken op een zogeheten billijke vergoeding. Onduidelijk is echter hoe deze billijke vergoeding precies moet worden berekend. De wetgever heeft geen formule aangeleverd. De Hoge Raad heeft inmiddels uitgemaakt dat het karakter van een billijke vergoeding niet als bestraffend moet worden gezien. Hoe de vergoeding dan wel moet worden vastgesteld is nog onduidelijk en uiteraard afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Meer in het bijzonder van het verwijt dat de werkgever kan worden gemaakt van de ontstane situatie. Het advies luidt dan ook om contact te zoeken met een specialist om de vraag welke vergoedingen zijn denkbaar, te bespreken, zodat u goed beslagen ten ijs komt. Uiteraard staan wij u daarbij graag ter zijde.

https://youtu.be/LAE6z5neiA0