Ziekte loon en doorbetaling loon

Loon doorbetaling bij ziekte.

Artikel 6:660a BW bepaalt, kort gezegd, dat de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, verplicht is gevolg te geven aan de door de werkgever of, in dit geval, bedrijfsarts gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of bedrijfsarts getroffen re-integratiemaatregelen.

Artikel 7:629a BW bepaalt dat een vordering tot loonbetaling moet worden afgewezen indien bij de eis niet een verklaring (“second opinion”) is gevoegd van een UWV-deskundige omtrent (i) de verhindering van de werknemer om de bedongen arbeid of andere passende arbeid te verrichten respectievelijk (ii) diens nakoming van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7:660a BW.

Het overleggen van uitsluitend een second opinion omtrent de de vraag of werknemer  arbeidsongeschikt is, is aldus onvoldoende. Bij de eis dient ook een second opinion betreffende de  re-integratie-inspanningen te worden overgelegd. Te meer indien daarin de reden ligt waarom werkgever de loonbetaling heeft opgeschort.  (bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u met betrekking tot loon doorbetaling bij ziekte verdere vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op