JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Aannemingsovereenkomst: Raad van Arbitrage; Is de aannemer ook verantwoordelijk voor werk van anderen op de bouwplaats? Vertragingsschade voor wie?

Iedereen die een bouwgeschil heeft, of dat geschil nu gaat over de uitvoering van een woning, of over de technische installatie van een bedrijfspand, kan dat aan de Raad van Arbitrage (hierna: ‘’ RvA’’) voorleggen, mits de andere partij bij dat geschil het daar mee eens is. Meestal is dit al in de overeenkomst of algemene voorwaarden vastgelegd. Als dat niet zo is dan kunnen partijen het alsnog samen (schriftelijk) overeenkomen.

In recente uitspraak op 26 november 2019 van de RvA (nr. 36.521, raadvanarbitrage.nl) wordt antwoord gegeven op de vraag of de hoofdaannemer ook verantwoordelijk is voor de coördinatieverplichting bij nevenaanneming.

Opdrachtgever heeft aan aannemer de opdracht verstrekt voor de realisatie van een bedrijfsgebouw. Partijen hebben naar aanleiding daarvan een aannemingsovereenkomst ondertekend. De aannemer heeft daarin vele taken en bevoegdheden. Hier gaat het om de verdeling van werk en de verantwoordelijkheden. Op een bouwplaats lopen immers meerdere partijen rond en de werkzaamheden lopen door elkaar heen, maar zijn ook in grote mate van elkaar afhankelijk. Bijvoorbeeld qua volgordelijkheid. Hier gaat het om de installatiewerkzaamheden. Het ontwerp van de installatie was afkomstig van een andere adviseur van opdrachtgever. Het installatiewerk zelf is ook door opdrachtgever in nevenaanneming opgedragen aan een ander, de installateur.

Hier waren de werkzaamheden ook van elkaar afhankelijk. De installatiegegevens moesten door de installateur worden aangeleverd aan de fabrikant van de – voorgeschreven – Airdeckvloeren, omdat in die vloeren al het leidingenwerk af fabriek ingestort moest liggen. De installateur was voor de engineering weer afhankelijk van gegevensverstrekking door een derde partij. Er ontstond vertraging in de werkzaamheden van de installateur, welke vertraging uiteindelijk opliep tot 15 weken. De vraag is of de Hoofdaannemer wel alles eraan gedaan had om de werkzaamheden door te laten lopen en dus wel voldoende een en ander had gecoördineerd (of had laten versloffen ?)

Er wordt door de Raad van Arbitrage een duidelijke grens getrokken in de coördinatieverplichting van de (hoofd)aannemer. De RvA stelt namelijk dat de werkzaamheden van de installateur niet tot de opdracht van de aannemer behoren, nu de opdrachtgever deze partij zelfstandig een opdracht in nevenaanneming heeft verstrekt.

 De essentie van deze uitspraak is dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de partijen die opdrachtgever zelf een opdracht verstrekt. De coördinatieverplichting van de aannemer gaat dus niet zo ver dat hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet-tijdig aanleveren van gegevens door partijen die door de opdrachtgever zelf zijn ingeschakeld.

Dat klinkt logisch, maar als je denkt dat je dus een hoofdaannemer hebt die tevens bouwopzichter is en alle termijnen van anderen in de gaten houdt, wees dan voorzichtig en zorg dat je de taken goed vastlegt in de aannemingsovereenkomst.

 

 

 

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen