Comparitie

 

Een comparitie van partijen is een mondelinge behandeling van een zaak, welke meestal wordt bepaald nadat er een conclusie van antwoord (of verweerschrift onder KEI) is ingediend. Uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de comparitie kunnen partijen nog aanvullende stukken in het geding brengen, welke stukken dan tijdens de comparitie zullen worden besproken.

De comparitie wordt door de rechter gebruikt om partijen nader over de feitelijke gang van zaken te ondervragen, alsmede om de advocaten de gelegenheid te geven om de ingenomen juridisch standpunten nader toe te lichten. Er is dus zowel voor de partijen zelf als voor de advocaten een belangrijke taak weggelegd.

Daarnaast zal vrijwel altijd de mogelijkheid van een schikking door de rechter worden onderzocht. Indien er een schikking wordt bereikt, wordt deze direct vastgelegd in een proces-verbaal. In dat geval komt er geen vonnis meer en is het geschil voortijdig tot een einde gekomen. In de praktijk komt het veel voor dat partijen tijdens een comparitie van partijen alsnog tot een vergelijk komen.