Concurrentiebeding Ok, maar mag ik al wel vast aan de gang?

Met een non-concurrentiebeding kan de werkgever voorkomen dat een werknemer na het einde van zijn arbeidsovereenkomst bij de concurrent in dienst treedt. Of, zelf een bedrijf start dat rechtstreeks met de onderneming concurreert.

Natuurlijk gebonden aan een bepaalde tijd en een gebied, maar toch. Hoe zit het dan met voorbereidende handelingen die ex- werknemer uitvoert vóór het aflopen van non-concurrentiebeding? Mag ik me al inschrijven bij de KVK en een naam deponeren? Mag ik al brieven rondsturen? Leveren voorbereidende handelingen zoals, het maken van een website en inschrijving bij de Kamer van Koophandel concurrentie op en zijn ze dus verboden?

Uit recente onderstaande jurisprudentie blijkt dat rechters heel kritisch kijken naar beperkende bedingen in een arbeidsovereenkomst, omdat dergelijke bedingen in feite de concurrentie in het algemeen beperken, wat niet strookt met het uitgangspunt van een vrije economie. Heel gauw worden deze al in het voordeel van de werknemer uitgelegd.

De kwestie bij de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2015:3715, rechtspraak.nl) ging hierover: een franchisegever en haar franchisenemer hadden een geschil over zo een non-concurrentiebeding. Op grond daarvan was het de voormalig franchisenemer verboden om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij enige onderneming die gelijk(soortig) of concurrent was met de formule en haar franchisenemers. Tijdens de franchiseovereenkomst werd door franchisenemer via diverse (per)berichten aangekondigd dat hij zich zou gaan aansluiten bij een nieuw opgerichte, concurrente winkelformule. Franchisegever nam het standpunt in dat de franchisenemer het contractuele non-concurrentiebeding van de overeenkomst met de franchise overtrad. De Franchisenemer betwiste dit: hij had enkel voorbereidende handelingen verricht teneinde na het einde van de looptijd van het non-concurrentiebeding de winkel(s) verder te kunnen exploiteren onder een andere naam.

De rechtbank Gelderland heeft krachtens het vonnis van 6 mei 2015 geoordeeld dat het ontwikkelen van een beeldmerk, het deponeren van handelsnamen, het publiceren van een website, het aanmaken van een Twitter-en een Facebookaccount en het inlichten van het personeel in de gegeven omstandigheden niet te beschouwen zijn als daadwerkelijk concurrerende, maar veeleer als voorbereidende activiteiten voor de nieuwe start ná de looptijd van de overeenkomst met de franchise organisatie.

Aldus de rechter heeft de franchisenemer gelijk: de uitgevoerde handelingen betreffen niet daadwerkelijke concurrerende activiteiten, maar slechts voorbereidende handelingen.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2018:8329, rechtspraak.nl) oordeelt op 11 september 2018 eveneens over de scheidslijn tussen ‘voorbereidende handelingen’ en daadwerkelijke concurrerende activiteiten. Bij de beoordeling of dat er sprake is van schending van het non-concurrentiebeding wordt er gekeken of er daadwerkelijk feitelijk concurrerend gehandeld wordt.

In deze zaak in 2018 was er door werknemer naast het inschrijven bij de Kamer van Koophandel en het publiceren van een website óók een offerte uitgebracht. Ondanks dat de werknemer geen daadwerkelijke uitvoering aan deze offerte had gegeven, beoordeelt de rechter dat er wel degelijk sprake is van daadwerkelijke concurrerende activiteiten. Dit omdat er bedrijfseconomische activiteiten werden ontplooid binnen het kader van de onderneming die voor die activiteit was opgericht. Dat een offerte niet leidt tot een opdracht, zoals in dit geval, behoort tot het ondernemersrisico, maar doet aan het karakter van de offerte als ondernemersactiviteit niet af.

De beoordeling van het hof op dit onderdeel is dan ook dat de werknemer zonder toestemming van zijn werkgever, werk voor derden heeft verricht. De activiteiten van de werknemer waren (en zijn) dan ook aan te merken als concurrerend.

Met andere woorden; het is tijdens de duur van een concurrentiebeding niet verboden om al een twitteraccount te reserveren een domeinnaam en zelfs niet verboden om je in te schrijven in de KVK, zodra je echter offertes gaat uitbrengen of bezoeken gaat afleggen met een visitekaartje, is het geen voorbereiding meer en overtreedt je een verbod met alle gevolgen van dien. Neemt niet weg: je mag al – gedeeltelijk en ‘onderwater’ beginnen met voorbereidingen voor na de afloop van je concurrentiebeding.

Heeft u verdere vragen en/of wenst te overleggen over een non-concurrentiebeding, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van de advocaten van TEAM advocaten., telefoon 030- 2523520