De coronacrisis en het effect op uw alimentatieverplichting

Het afgelopen jaar is de impact van het coronavirus op ons dagelijks leven groot. De coronacrisis kan ook gevolgen hebben voor uw financiële situatie. U verliest bijvoorbeeld uw baan waardoor uw inkomen lager wordt, u bent ondernemer en uw onderneming heeft als gevolg van de crisis omzetverlies of u bent ZZP’er en u krijgt minder opdrachten. Kunt u in dat geval zomaar zelfstandig de kinder- en/of partneralimentatie wijzigen of betaling van de alimentatie helemaal stoppen?

Een kinder- en/of partneralimentatie kan vastgesteld zijn door de rechter in een beschikking (uitspraak) maar ook kunt u samen met uw ex-partner een kinder- en/of partneralimentatie zijn overeengekomen. In beide gevallen geldt dat u deze alimentatie niet zomaar eenzijdig kan wijzigen. Het uitgangspunt is dat de door de rechtbank vastgestelde alimentatie, dan wel de in onderling overleg overeengekomen alimentatie niet eenzijdig kan worden gewijzigd.

In beginsel is het wegvallen van inkomsten een reden voor wijziging van de vastgelegde/overeen-gekomen alimentatie. Van belang is wel dat het wegvallen van inkomen niet verwijtbaar of vermijdbaar is. Bijvoorbeeld indien u zelf ontslag heeft genomen, kan de rechter bepalen dat dit aan u zelf te verwijten valt. U had het inkomensverlies kunnen vermijden.

Indien het verlies van inkomen valt aan te merken als een (structurele) wijziging van omstandigheden, kunt u de rechter om wijziging van de alimentatie vragen. Dat geldt ook indien uw inkomen is verminderd door ander zaken dan de coronacrisis.

Van belang is dat u uw ex-partner allereerst schriftelijk op de hoogte brengt dat u vanwege verminderd inkomen uw alimentatieverplichtingen niet meer (volledig) kan voldoen. Probeer met elkaar tijdelijke afspraken te maken als u verwacht dat uw inkomen bijvoorbeeld na de coronacrisis (op korte termijn) weer hetzelfde zal zijn. Het is wel belangrijk dat u deze afspraken schriftelijk vastlegt.

Indien het maken van afspraken met uw ex-partner niet lukt, kan een wijzigingsprocedure bij de rechtbank worden gestart. Houd er rekening mee dat een alimentatiewijziging niet vaak met terugwerkende kracht wordt vastgesteld en dat de reeds betaalde alimentatie niet moet worden terugbetaald. Het is daarom van belang dat u tijdig een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie bij de rechtbank indient.

Indien uw inkomen is verminderd en u daardoor in betalingsproblemen bent gekomen, is het verstandig om direct actie te ondernemen. Mocht u hulp nodig hebben bij een (tijdelijke) wijziging van de kinder- en/of partneralimentatie dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.