De inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, wat betekent dit voor werknemers?

In de blog: https://teamadvocaten.nl/artikelen/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab-aangenomen-door-tweede-kamer/ is al geschreven over de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en per 1 januari 2020 is deze wet gelden recht.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft de maximaal toegestane termijnen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gewijzigd. De zogenoemde ‘ketenregeling’ van artikel 7:668a BW die voorheen bepaalde dat werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd recht hadden op een overeenkomst voor onbepaalde tijd als:

A) de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd meer dan 24 maanden hebben geduurd (met een tussenpoos van maximaal zes maanden) of

B) als er sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar hebben opgevolgd. Deze regeling is aangepast door de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

De wijzigingen

De gewijzigde ketenregeling bepaalt nu dat pas als de arbeidsovereenkomsten meer dan 36 maanden hebben geduurd (wat dus neer komt meer dan drie jaar) er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De regeling is van toepassing op de situatie dat de werknemer arbeidsovereenkomsten heeft bij dezelfde werkgever of als er sprake is van arbeidsovereenkomsten voor hetzelfde soort werk bij elkaar opvolgende werkgevers.

Het is van belang om op te merken dat de nieuwe ketenregeling onmiddellijke werking heeft en van toepassing is op arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2020.

Dit houdt dus in dat werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd per 1 januari 2020 automatisch recht hebben op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de werknemer:

  1. a) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is aangegaan bij dezelfde werkgever of bij elkaar opvolgende werkgevers voor hetzelfde werk van meer dan 36 maanden, of
  2. b) er sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever of elkaar opvolgende werkgevers.

De tussenpoos, pauze, tussen de arbeidsovereenkomsten mag niet meer dan zes maanden zijn tenzij er sprake is van tijdelijk terugkerend werk, in dat geval geldt er een maximale tussenpoos mag zijn van drie maanden. Dit vereiste van drie maanden dient dan wel geregeld te zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op de sector.

De werking van de collectieve arbeidsovereenkomst

Bij collectieve arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende termijnen voor de tussenpoos overeengekomen worden. Artikel 7:668a lid 6 BW voorziet ook in de mogelijkheid om bij cao ten nadele van de werknemer af te wijken van de ketenregeling zoals hierboven besproken. Het is dus van belang om de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst te raadplegen voor eventuele afwijkende bepalingen. Mocht u daarbij juridisch advies nodig hebben, dan staat TEAM Advocaten voor u klaar.