De vervangende machtiging binnen het appartementsrecht

Het geval kan zich voordoen dat u als appartementseigenaar onderhoud wil verrichten aan uw appartement of dat u wilt verbouwen. In bepaalde gevallen heeft u hiervoor medewerking of toestemming nodig van andere appartementseigenaren of van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Ook de VvE heeft voor sommige handelingen de medewerking of toestemming nodig van één of meerdere appartementseigenaren. Om tal van redenen komt het met enige regelmaat voor dat de benodigde medewerking of toestemming niet wordt gegeven. Wat kunt u doen in het geval de medewerking of toestemming ontbreekt?

In zulke gevallen kan de wet een uitkomst bieden. De Nederlandse wet biedt namelijk de mogelijkheid om via de verzoekschriftprocedure de weigering tot het verlenen van medewerking of toestemming door de rechter te laten toetsen op grond van artikel 5:121 BW. Onder bepaalde omstandigheden kan de kantonrechter worden gevraagd om een vervangende machtiging die vervolgens in de plaats zal komen van de benodigde medewerking of toestemming.

Indien de vervangende machtiging wordt gevraagd aan de rechter, zal de rechter tijdens de procedure de weigering van de VvE of andere appartementseigena(a)r(en) toetsen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat degene die medewerking of toestemming moet geven dit zonder redelijke grond weigert of zich niet verklaart. In dat geval zal de rechter de gevraagde vervangende machtiging afgeven.

Daarnaast kan het voorkomen dat er tijdens een algemene ledenvergadering van de VvE gestemd is over het verlenen van toestemming of medewerking. Ingeval deze niet is verleend, wordt in de praktijk vaak het verzoek om een vervangende machtiging gecombineerd met een verzoek tot vernietiging van een bepaald besluit.

TEAM Advocaten heeft veel ervaring met procederen binnen het appartementsrecht en kan hier snel in acteren. In geval u vragen hierover heeft kunt u telefonisch contact met ons opnemen.