JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

De vervangende machtiging binnen het appartementsrecht

 Als appartementseigenaar heb je voor sommige handelingen de medewerking of toestemming nodig van andere appartementseigenaren of van de VvE. Andersom is dat ook het geval, de VvE heeft voor sommige handelingen de medewerking of toestemming nodig van één of meerdere appartementseigenaren.

Zo kan er bijvoorbeeld toestemming nodig zijn voor een verbouwing, of medewerking benodigd zijn voor het uitvoeren van onderhoud of reparatiewerk. Ook is medewerking nodig bij het wijzigen van de splitsingsakte. Het komt regelmatig voor dat de benodigde medewerking of toestemming (om tal van redenen) niet gegeven wordt, wat tot problemen kan leiden.

Het goede nieuws is dat de Nederlandse wet de mogelijkheid biedt om de weigering tot het verlenen van medewerking/toestemming door de rechter te laten toetsen. Zo is het mogelijk om, onder bepaalde omstandigheden, de kantonrechter te vragen om een vervangende machtiging. Die vervangende machtiging komt dan in de plaats van de toestemming of medewerking die je anders nodig zou hebben. Een dergelijke machtiging wordt aangevraagd in een verzoekschriftprocedure.

De kantonrechter zal vervolgens de weigering van de andere appartementseigena(a)r(en) of VvE toetsen. Als de rechter van oordeel is dat de medewerking of toestemming zonder redelijke grond wordt geweigerd, zal de rechter de gevraagde vervangende machtiging afgeven.

In de praktijk wordt het verzoek om een vervangende machtiging vaak gecombineerd met een verzoek tot vernietiging van een bepaald besluit. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat tijdens een algemene ledenvergadering van de VvE tegen een besluit wordt gestemd tot het wijzigen van de splitsingsakte. Dan is het mogelijk om de kantonrechter te vragen om het besluit te vernietigen + om een vervangende machtiging af te geven die in de plaats komt van de toestemming/medewerking die anders nodig zou zijn geweest.

TEAM Advocaten heeft veel ervaring met procederen binnen het appartementsrecht en kan hier snel in acteren. Bel ons bij vragen hierover.

 

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen