De Wet Homologatie Onderhands Akkoord: de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord: de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is een wijziging van de Faillissementswet. De Tweede Kamer heeft op 26 Mei 2020 dit wetsvoorstel aangenomen.[1] In deze blog wordt de inhoud en de toepassing van het wetsvoorstel uitgelegd.

Dit wetsvoorstel geeft de rechtbank de mogelijkheid om homologatie, goedkeuring, te verlenen aan onderhandse akkoorden gesloten tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden van de onderneming. Deze goedkeuring van de rechtbank zorgt voor verbindendheid voor alle betrokken aandeelhouders en schuldeisers. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de besluitvorming en inhoud van het akkoord aan bepaalde vereisten voldoet, dit kan leiden tot gebondenheid van schuldeisers en aandeelhouders, ook wanneer deze niet met het akkoord hebben ingestemd.[2]

De voornoemde regeling wordt ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd en een dergelijke wettelijke regeling ontbreekt op dit moment in Nederland. Deze regeling heeft als doel om het reorganiserend vermogen van ondernemingen te versterken die door te grote schulden in betalingsproblemen dreigen te raken maar nog wel financiële mogelijkheden hebben. Op dit moment kan er alleen een schuldsaneringsakkoord worden gesloten als alle schuldeisers en aandeelhouders daarvoor goedkeuring geven. Dit leidt er toe dat individuele schuldeisers en aandeelhouders nu nog de mogelijkheid hebben om een akkoord te weigeren om zichzelf in een gunstigere positie te manoeuvreren. Het is lastig om tot een akkoord te komen wanneer elke betrokkene bij een schuldsanering individueel goedkeuring moet geven en dit kan leiden tot de situatie dat een enkele dwarsligger het faillissement van een onderneming betekent.[3]

Om een faillissement te voorkomen kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord worden ingezet als ‘uiterste redmiddel’ zoals de Memorie van Toelichting het wetsvoorstel zelf beschrijft.[4] Het is de bedoeling dat het herstructurering- en minnelijke schuldsaneringstraject versterkt wordt door deze wetswijziging. De buitengerechtelijke herstructureringen kunnen baat hebben bij de nieuwe regeling doordat partijen nu minder snel teveel eisen kunnen stellen en dit kan daardoor een overeenkomst bewerkstelligen. Het kan nuttig zijn om de efficiënte en effectieve regeling van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord achter te hand te hebben. De regeling kan daarnaast ook worden ingezet bij ondernemingen die weinig overlevingskansen hebben en die buiten een faillissement een beter resultaat kunnen behalen als ten tijde van een faillissement. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan dan worden ingezet als een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering.

Mocht u vragen hebben wat de Wet Homologatie Onderhands Akkoord voor u of uw onderneming betekent, dan staat TEAM Advocaten voor u klaar met advies of rechtsbijstand. U kunt altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze advocaten.

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2019Z14770&dossier=35249#activity-2020a02127

[2] Memorie van Toelichting, Wijziging van de Faillissementswet in verband

met de invoering van de mogelijkheid tot

homologatie van een onderhands akkoord,  Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 249, nr. 3, p. 1.

[3] Memorie van Toelichting, Wijziging van de Faillissementswet in verband

met de invoering van de mogelijkheid tot

homologatie van een onderhands akkoord,  Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 249, nr. 3, p. 1.

[4] Memorie van Toelichting, Wijziging van de Faillissementswet in verband

met de invoering van de mogelijkheid tot

homologatie van een onderhands akkoord,  Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 249, nr. 3, p. 2.