Executie kort geding

Voor spoedeisende gevallen die niet kunnen wachten op de uitkomst van een normale rechtszaak (een bodemprocedure), bestaat de mogelijkheid van het voeren een kort geding. Een ‘executie kort geding’ vormt hierin een bijzondere categorie.

Dit type kort geding doet zich namelijk voor nadat er al een rechtszaak is geweest, waarin is geoordeeld dat één van de partijen iets te vorderen heeft van de ander. Wanneer de verliezende partij niet vrijwillig uitvoering geeft aan de eerdere uitspraak van de rechtbank, kan de andere partij de uitspraak executeren. Dat gebeurt vaak door het leggen van beslag op vermogen van de schuldenaar met behulp van een deurwaarder.

Het doel van een executie kort geding is om executie van een uitspraak te voorkomen of te stoppen, of op z’n minst uit te laten stellen. En dat is een bijzonder verzoek, omdat een eerdere rechter al heeft geoordeeld dat dat in principe is toegestaan. In zijn algemeenheid moet je dus van goeden huize komen voor een dergelijk kort geding, want een rechter zal terughoudend omgaan met de toewijzing van een vordering in een executie kort geding.

Desalniettemin kunnen er situaties zijn waarin iemand misbruik maakt van zijn recht om een uitspraak te executeren, bijvoorbeeld wanneer iemand zijn bevoegdheid gebruikt om de ander enkel te schaden, of wanneer iemand geen redelijk belang heeft bij het executeren van een uitspraak. Ook kan het voorkomen dat een uitspraak duidelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of dat er sprake is van een andere bijzondere omstandigheid.

Mocht er sprake zijn van een dergelijke bijzondere omstandigheid, dan is het zaak om snel in actie te komen om verdere schade en escalatie te voorkomen. TEAM Advocaten heeft hier veel ervaring mee.