Heb je nog recht op loondoorbetaling als je na je vakantie in quarantaine moet?

Ben je net lekker een weekje op vakantie op Kreta, verandert het Nederlandse reisadvies door het coronavirus voor alle Griekse eilanden naar code oranje. Vele Nederlandse vakantiegangers is dit recent overkomen met als gevolg dat ze bij thuiskomst verplicht 10 dagen in quarantaine moesten. Voor de mensen die vanuit huis kunnen werken is dit niet zo’n probleem, maar wat nou als je dat niet kan. Heb je dan eigenlijk wel recht op loondoorbetaling?

Wat betreft de kleurcodes bij een reisadvies kan er er een onderscheid worden gemaakt tussen de kleuren groen, geel, oranje en rood, waarbij de kleuren aangeven hoe veilig een land of gebied is. Bij groen zijn er geen bijzondere veiligheidsrisico’s, bij geel zijn er wel veiligheidsrisico’s, bij oranje wordt er geadviseerd alleen naar dat gebied te reizen als het echt noodzakelijk is en bij rood wordt er geadviseerd niet te reizen. Door de huidige corona pandemie geldt eigenlijk voor bijna alle landen buiten de Europese Unie en enkele landen binnen de Europese Unie code oranje of code rood. Voor de rest van de landen geldt code geel. Hierbij geldt de regel dat als je terugkomt uit een code oranje of code rood gebied je bij thuiskomst verplicht 10 dagen in quarantaine moet, terwijl dit bij code geel of groen niet hoeft. Wegens grotere uitbraken van het coronavirus is het echter ook mogelijk dat het reisadvies van een land van code geel naar oranje gaat, en indien dat net tijdens uw vakantie gebeurt, dient u ook bij thuiskomst verplicht 10 dagen in quarantaine te gaan.

Voor veel mensen is vanuit huis werken geen optie, waardoor er bij een verplichte quarantaine niet gewerkt kan worden. Voor de vraag of je dan wel recht hebt op loondoorbetaling is lange tijd ‘geen arbeid, geen loon’ het uitgangspunt geweest in het arbeidsrecht, waarbij een werknemer enkel recht op loon had indien hij aan kon tonen dat het niet-werken in de risicosfeer van de werkgever lag. Sinds 1 januari 2020 is er echter sprake van een nieuwe hoofdregel, die is vastgelegd in artikel 7:628 lid 1 BW. Volgens het nieuwe recht is de werkgever ook als een werknemer niet werkt verplicht het loon door te belaten, tenzij het niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De bewijslast dat het niet verrichten van de arbeid voor rekening van de werknemer behoort te komen, ligt dus bij de werkgever.

Een werknemer die op vakantie gaat naar een land waar het reisadvies code geel is, en dit advies ijdens zijn verblijf naar code oranje wordt gewijzigd, heeft in principe dus recht op doorbetaling van zijn loon. De werknemer kon van te voren immers niet weten dat het reisadvies zou worden aangepast, waardoor het niet-werken niet binnen zijn risicosfeer ligt. Wel dient de werknemer in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk naar Nederland terug te keren. Doet hij dat niet, dan komt het risico van het niet werken mogelijk alsnog wel voor zijn rekening.

Indien een werknemer echter op vakantie gaat naar een land waar het reisadvies code oranje of code rood is weet hij van te voren al dat hij bij thuiskomst in quarantaine moet en dus niet kan werken. Doordat hij dit van te voren al weet en besluit toch te gaan, is het aannemelijk dat het niet-werken in dit geval wel binnen de risicosfeer van de werknemer ligt en de werkgever het loon niet hoeft door te betalen. Ook andere bijkomende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de werkgever het loon van een werknemer in een quarantaineperiode niet, dan wel niet volledig hoeft door te betalen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de werknemer zich tijdens een quarantaineperiode niet beschikbaar stelt voor het verrichten van werkaamheden vanuit huis en het werken vanuit huis wel tot de mogelijkheden behoort. De concrete situatie in ieder specifiek geval is dus mede bepalend voor het recht op loon.

 

.