Het leggen van conservatoir verhaalsbeslag

Het zal niet voor het eerst zijn dat een schuldeiser een rechtszaak wint, maar dat hij vervolgens toch achter het net vist omdat er geen vermogen meer aanwezig is van de schuldenaar. Dat kan dan tot de onbevredigende situatie leiden dat er na een langdurige en kostbare gerechtelijke procedure geen verhaalsmogelijkheden zijn om de winst ‘op papier’ feitelijk te incasseren.

Om een dergelijke situatie (proberen) te voorkomen, bestaat het middel van conservatoir verhaalsbeslag. Doordat er – vaak onverwacht – door de schuldeiser voorafgaande aan een rechtszaak beslag wordt gelegd op het vermogen van een schuldenaar, wordt vermogen veiliggesteld (‘bevroren’) tot na de uitkomst van de rechtszaak. Als dat beslag doel treft, heeft de schuldeiser op die manier de zekerheid dat hij niet met lege handen staat als hij de rechtszaak wint.

Zeker bij hogere bedragen komt het daarom veelvuldig voor dat er conservatoir beslag wordt gelegd, bijvoorbeeld op banktegoeden, onroerende zaken of auto’s. Bijkomend voordeel is dat een beslaglegging een krachtig pressiemiddel is, omdat een beslag beknellend kan werken voor een schuldenaar. Het komt dan ook geregeld voor dat er alsnog een schikking wordt getroffen als gevolg van de beslaglegging.

Voor het leggen van beslag is het nodig dat een advocaat een verzoekschrift indient bij de rechtbank waarin toestemming wordt gevraagd om op specifieke vermogensbestanddelen van de schuldenaar beslag te leggen. Bij een goed onderbouwd verzoekschrift wordt die toestemming doorgaans zeer snel verleend, meestal binnen één dag. Met die toestemming (het beslagverlof) kan door de deurwaarder beslag gelegd worden op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. De schuldeiser is vervolgens verplicht om binnen een bepaalde termijn (meestal 14 dagen) een rechtszaak te starten, die ziet op de vordering waarvoor het beslag gelegd is.

TEAM Advocaten heeft veel ervaring met beslagleggingen en kan hier snel in acteren. Bel ons bij vragen hierover.