JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Het leggen van conservatoir verhaalsbeslag

Het zal niet voor het eerst zijn dat een schuldeiser een rechtszaak wint, maar dat hij vervolgens toch achter het net vist omdat er geen vermogen meer aanwezig is van de schuldenaar. Dat kan dan tot de onbevredigende situatie leiden dat er na een langdurige en kostbare gerechtelijke procedure geen verhaalsmogelijkheden zijn om de winst ‘op papier’ feitelijk te incasseren.

Om een dergelijke situatie (proberen) te voorkomen, bestaat het middel van conservatoir verhaalsbeslag. Doordat er – vaak onverwacht – door de schuldeiser voorafgaande aan een rechtszaak beslag wordt gelegd op het vermogen van een schuldenaar, wordt vermogen veiliggesteld (‘bevroren’) tot na de uitkomst van de rechtszaak. Als dat beslag doel treft, heeft de schuldeiser op die manier de zekerheid dat hij niet met lege handen staat als hij de rechtszaak wint.

Zeker bij hogere bedragen komt het daarom veelvuldig voor dat er conservatoir beslag wordt gelegd, bijvoorbeeld op banktegoeden, onroerende zaken of auto’s. Bijkomend voordeel is dat een beslaglegging een krachtig pressiemiddel is, omdat een beslag beknellend kan werken voor een schuldenaar. Het komt dan ook geregeld voor dat er alsnog een schikking wordt getroffen als gevolg van de beslaglegging.

Voor het leggen van beslag is het nodig dat een advocaat een verzoekschrift indient bij de rechtbank waarin toestemming wordt gevraagd om op specifieke vermogensbestanddelen van de schuldenaar beslag te leggen. Bij een goed onderbouwd verzoekschrift wordt die toestemming doorgaans zeer snel verleend, meestal binnen één dag. Met die toestemming (het beslagverlof) kan door de deurwaarder beslag gelegd worden op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. De schuldeiser is vervolgens verplicht om binnen een bepaalde termijn (meestal 14 dagen) een rechtszaak te starten, die ziet op de vordering waarvoor het beslag gelegd is.

TEAM Advocaten heeft veel ervaring met beslagleggingen en kan hier snel in acteren. Bel ons bij vragen hierover.

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen