JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Influencers en de nieuwe richtlijn

Inleiding

De afgelopen jaren zijn we een begrip rijker geworden, namelijk het fenomeen influencer marketing. Steeds vaker zien we de zogenaamde ‘vlogs’ waarin producten worden gepromoot door influencers op hun social media kanalen. Voor bedrijven en  adverteerders is dit een ideale manier van business. Maar zijn er ook bepaalde regels waar influencers zich aan moeten houden wat betreft het promoten van producten via social media?

Huidige wet- en regelgeving

In de huidige wetgeving zijn regels over reclame, productplaatsing en sponsoring geregeld in de richtlijn 2010 AVMD.[1] Deze regels zijn reeds geïmplenteerd in de Mediawet 2008 en hebben betrekking op de lineaire (televisie) en non-lineaire (mediadiensten op aanvraag, zoals Netflix) audiovisuele mediadiensten. Online reclame, daarentegen, is nog vrijwel niet gereguleerd in de Mediawet.

Wel is er sprake van zelfregulering. Zo is in 2017 de Social Code YouTube gelanceerd door het Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM) in samenwerking met een aantal YouTubers, met als doel transparantie over reclame in video’s.[2] Echter, deze regels zijn niet bindend. Daarnaast bestaat er de Reclamecode Social Media van de Reclame Code Commissie, waarin aantal regels zijn neergelegd over het vermelden van reclame op social media.[3] Maar ook voor deze regels geldt dat ze niet bindend zijn.

Nieuwe richtlijn

Influencers genieten nu dus nog van dit ruime speelveld. Echter, het toepassingsgebied van de richtlijn is uitgebreid naar video sharing platforms zoals YouTube.[4] Uiterlijk voor september 2020 moet de nieuwe richtlijn in onze Mediawet zijn geïmplenteerd. Vanaf dat moment zullen influencers en de videosharingplatforms zelf, zoals YouTube, onder het wettelijke regime van de Mediawet vallen. Influencers moeten onder andere op grond van het nieuwe artikel 9.1 transparant zijn over reclame. De video sharing platforms dienen passende maatregelen te nemen jegens influencers die in strijd met de richtlijn handelen.[5] Ook dient een influencer zich voortaan te verantwoorden aan het CvdM, dat nu handhavend kan optreden.

Conclusie

Kortom, er bestaat op dit moment (nog) geen speciale wetgeving voor reclame via social media. Met de implementatie van de richtlijn 2018 AVMD gaat dit veranderen. Influencers zullen onderworpen zijn aan strenge regels en riskeren vanaf dat moment een boete van het CvdM.

 

[1] Richtlijn (EU) 2010/13 audiovisuele mediadiensten

[2] https://www.desocialcode.nl/

[3] https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-social-media-rsm/

[4] Richtlijn (EU) 2018/1808 audiovisuele mediadiensten

[5] Richtlijn (EU) 2018/1808, artikel 28bis (2)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen