Ontslagaanvraag indienen bij UWV in samenwerking met TEAM Advocaten

De gevolgen van de coronacrisis laten zich meer en meer voelen, waardoor werkgevers zich genoodzaakt zien in te grijpen in de kosten. Indien u als werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen vandaag de dag een of meer werknemers voor ontslag wenst voor te dragen, dan dient u hiertoe een procedure te doorlopen bij  UWV. Uiteraard is het ook mogelijk om via een vaststellingsovereenkomst in goed overleg afscheid te nemen. Indien u evenwel bezorgd bent dat uw medewerker zich direct ziek meldt nadat hij zich met een ontslagaankondiging geconfronteerd ziet, dan kunt u kiezen voor het volgende traject.

De mogelijkheid bestaat om bij UWV eerst het zogeheten A-gedeelte van de ontslagaanvraag in te dienen, waarna in een later stadium, zo nodig, zie hierna,  een nadere toelichting en overige stukken bij UWV kunnen worden ingediend.

Kort gezegd dient u aan te kunnen tonen dat:

  • er daadwerkelijk sprake is van bedrijfseconomische redenen die het ontslag rechtvaardigen;
  • de juiste werknemer(s) is/zijn voorgedragen voor ontslag (afspiegelingsbeginsel);
  • er geen mogelijkheden zijn om de betreffende werknemers binnen de organisatie te herplaatsen.

Het kan goed zijn dat de inhoudelijke procedure bij UWV niet hoeft te worden vervolgd, doordat in de periode van uitstel, die gelijktijdig wordt gevraagd bij de indiening van het A-formulier met de werknemer een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten. Vervolgens kan na afloop van de bedenktermijn van twee weken (waarin de werknemer de vaststellingsovereenkomst nog zonder opgave van redenen kan ontbinden) de procedure bij UWV worden ingetrokken. Door op deze wijze te handelen, voorkomt u de arbeidsrechtelijke complicaties van een eventuele ziekmelding. Indien er onverhoopt geen vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten, dan wordt de inhoudelijke procedure bij UWV vervolgd. Goed om te weten is dat de tijd die gemoeid gaat met deze procedure dan in mindering kan worden gebracht op de opzegtermijn, mits tenminste een maand als opzegtermijn wordt gerespecteerd.

Indien u assistentie wenst bij deze UWV procedure, dan zijn wij u vanzelfsprekend graag van dienst. Wij kunnen voor en namens uw onderneming het grotendeels geautomatiseerde traject bij UWV doorlopen en de stukken (via E-herkenning) indienen, nadat wij van u alle vereiste gegevens voor de indiening van de ontslagaanvraag hebben verkregen. Desgewenst kunnen wij u in dit traject een format aanleveren voor een verder uit te werken vaststellingsovereenkomst zodat de door u te maken kosten voor een begeleiding van onze kant minimaal zullen zijn. Het maken van een vaste prijsafspraak voor een begeleiding behoort tot de mogelijkheden. Heeft u vragen hierover, bel met een van onze arbeidsrechtadvocaten 030 252 35 20