JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature
 •  

  Terugbrengen schuldenlast

  Als een schuldenaar zijn schuldenlast moet terugbrengen om erger te voorkomen, is het de moeite waard om te onderzoeken of er geen regeling, een akkoord, met de gezamenlijke crediteuren kan worden bereikt.Een akkoord kan inhouden dat alle crediteuren hetzelfde percentage van hun vordering ontvangen tegen..
 •  

  Geld voor de verhuurder uit een faillissement

  InleidingUitgangspunt van een faillissement is dat de goederen van de failliet worden verkocht en de opbrengst verdeeld onder de crediteuren. Sommige crediteuren krijgen daarbij voorrang, andere crediteuren staan achteraan in de rij.In grote lijnen gaat de verdeling als volgt. Is er sprake van een pandrecht..
 •  

  Waar heeft u recht op en wat kunt u doen als u bent onterfd?

  Waar u recht op heeftIn Nederland kunt u op twee manieren erven. Namelijk op grond van een testament. Of uit hoofde van de wet. In een testament kunt u iemand, of meerdere mensen of instanties, benoemen tot erfgenaam. Het is echter ook mogelijk om in..
 •  

  Pensioen en scheiden

  Bij een scheiding komen verschillende af te wikkelen onderwerpen aan bod. Wat ook aan bod kan komen is de verdeling of verevening van het door echtelieden opgebouwde pensioen.Of ex echtelieden hun pensioen met elkaar dienen te verdelen of verevenen, is afhankelijk van de periode waarin..
 •  

  Hoelang duren kinderalimentie en partneralimentatie?

  Duur van kinderalimentatieOuders hebben de wettelijke plicht om tot het 18e levensjaar van hun kinderen bij te dragen in hun maandelijkse kosten van verzorging en opvoeding. Hoe hoog de bijdragen van de ouders (afzonderlijk) zijn is afhankelijk van de berekening van de kinderalimentatie. De ouder..
 •  

  Wanneer kunt u gebruik maken van uw opschortingsrecht?

  Het opschorten van een verbintenis betekent dat u wacht met voldoen aan een contractuele verplichting, totdat uw wederpartij haar verplichting is nagekomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een leverancier van u verlangt om een factuur voor een levering van zaken te voldoen, terwijl..
 •  

  Inroepen retentierecht door onder(aannemer)

  Het inroepen van een retentierecht houdt in dat een zaak door een schuldeiser niet wordt afgegeven, totdat een openstaande vordering door de schuldenaar is voldaan. Het bekendste voorbeeld is de garagehouder die de gerepareerde auto niet afgeeft, totdat de klant de reparatienota volledig heeft voldaan...
 •  

  Wat kunt u als schuldeiser doen tegen turboliquidatie van uw schuldenaar?

  In de praktijk komt het regelmatig voor dat een rechtspersoon door een besluit van de algemene vergadering of het bestuur van die rechtspersoon wordt ontbonden, omdat er beweerdelijk geen baten meer aanwezig zijn. De schuldenaar gaat in dat geval niet failliet, maar houdt direct op..

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen