JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature
 •  

  Uitvoerbaar bij voorraad verklaren van uitspraken

  De meeste uitspraken/vonnissen worden door de rechtsprekende instantie uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Een partij die een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing heeft gekregen is in beginsel bevoegd deze te executeren, ook indien tegen die beslissing een rechtsmiddel (bij voorbeeld hoger beroep) wordt ingesteld. Bij de..
 •  

  Te treffen maatregelen/acties in geval van het niet nakomen van een verbintenis

  Een verbintenis is een vermogensrechtelijke relatie tussen twee of meer personen krachtens welke de een (schuldenaar of debiteur) tot een prestatie is verplicht, terwijl de ander (schuldeiser of crediteur) tot de prestatie is gerechtigd. Anders gezegd, je moet wat betalen, leveren of presteren.Verbintenissen kunnen voortvloeien..
 •  

  Asbest in onroerend goed: non-conformiteit?

  Er is inmiddels veel jurisprudentie over geconstateerde/vastgestelde asbest in onroerend goed. In deze jurisprudentie wordt vervolgens getoetst of sprake is van non-conformiteit ten gevolge de verkoper aansprakelijk is c.q. kan worden gehouden voor de geleden schade c.q. de directie verwijderingskosten van de asbest en mogelijk..
 •  

  De vervangende machtiging binnen het appartementsrecht

   Als appartementseigenaar heb je voor sommige handelingen de medewerking of toestemming nodig van andere appartementseigenaren of van de VvE. Andersom is dat ook het geval, de VvE heeft voor sommige handelingen de medewerking of toestemming nodig van één of meerdere appartementseigenaren.Zo kan er bijvoorbeeld toestemming..
 •  

  Geschillenregeling voor ruziënde aandeelhouders

  Conflicten tussen aandeelhouders van een (besloten of naamloze) vennootschap komen veel voor. Zo kunnen botsende ideeën over de onderneming of tegengestelde belangen uiteindelijk tot een onwerkbare situatie leiden.Bij twee aandeelhouders die ieder 50% van de aandelen houden, kan dat er toe leiden dat er geen..
 •  

  Het leggen van conservatoir verhaalsbeslag

  Het zal niet voor het eerst zijn dat een schuldeiser een rechtszaak wint, maar dat hij vervolgens toch achter het net vist omdat er geen vermogen meer aanwezig is van de schuldenaar. Dat kan dan tot de onbevredigende situatie leiden dat er na een langdurige..
 •  

  Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

  Eerste kamer stemt in met initiatiefvoorstel Wet herziening partneralimentatieDe eerste kamer is op 21 mei 2019 akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie (Wetsvoorstel 34231). Door dit wetsvoorstel wordt de duur van partneralimentatie korter. Naar alle waarschijnlijkheid treedt deze nieuwe wet op 1 januari 2020..
 •  

  Wéér een huurverhoging? Mag dat zomaar?

  Per 1 juli 2019 gingen vrijwel alle huren omhoog. Wat zijn precies de regels bij huurprijswijzigingen? Een goed moment om eens kritisch naar de rechten en plichten van huurder en verhuurder te kijken.Bij aanvang van de huurovereenkomst spreken verhuurder en huurder een huurprijs af. Tegenover..

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen