Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature
 •  

  Voorlopige bewijsmiddelen

  Voorlopige bewijsmiddelen, zoals een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht en een voorlopige plaatsopneming, worden voorafgaand of tijdens een procedure met een verzoekschrift ingeleid en hebben dezelfde bewijskracht als gewone bewijsmiddelen (mits alle partijen bij de behandeling van het verzoek aanwezig zijn geweest). Een voorlopig bewijsmiddel wordt..
 •  

  Doorbreken exoneratieclausule:

    Indien contractpartijen een geschil met elkaar krijgen en er daardoor schade ontstaat, is het uitgangspunt dat de tekortschietende partij aansprakelijk is voor de schade die de wederpartij daardoor lijdt. In veel contracten wordt echter gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de aansprakelijkheid voor schade uit..
 •  

  Opschorting van huurbetalingen

  In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de huur vanwege door hem/haar gestelde gebreken aan het gehuurde, stelt dat hij de huurpenningen niet hoeft te betalen en daarom zich beroept op het recht tot opschorting. De vraag is of de huurder dit..
 •  

  Opeisen geldvordering/stuiting verjaring geldvordering  

  In de praktijk komt het veelvuldig voor dat partijen aan elkaar geld lenen zonder daarover deugdelijke afspraken, zo ontbreken vaak duidelijke afspraken met betrekking tot de opeisbaarheid van de geldlening en/of over de verschuldigde rente. Indien veelal na vele jaren geen aanspraak wordt gemaakt op de..
 •  

  Bewijs

  Veel rechtszaken gaan over bewijslevering. De rechtbank gelast dan aan een van partijen (of beide partijen) dat zij nader bewijs dient te leveren voor haar (hun) stellingen. Vaak wordt bewijs geleverd c.q. aangeboden door het horen van de partij zelf die in de procedure is betrokken. In..
 •  

  Wat houdt de Wet beperkte gemeenschap van goederen in

  Als u vóór 1 januari 2018 getrouwd bent zonder het (laten) opmaken van huwelijkse voorwaarden, bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. In dat geval zijn alle bezittingen en schulden die vóór en tijdens het huwelijk zijn ontstaan of aangegaan, van de echtgenoten samen...
 •  

  Wat is eenhoofdig gezag? Wanneer is daar sprake van?

  Ouderlijk gezag omvat het recht én de plicht van ouders om hun minderjarige kind(eren) te verzorgen en op te voeden. De ouder of ouders die het ouderlijk gezag over de kinderen hebben, zijn bevoegd (en gehouden) om beslissingen te nemen over hun kinderen. Bij beslissingen..
 •  

  Wat is co-ouderschap

  Als ouders besluiten om uit elkaar te gaan zullen zij doorgaans afspraken (moeten) maken met betrekking tot de zorgverdeling over de kinderen. Deze afspraken kunnen inhouden dat de kinderen hun hoofdverblijf hebben van de ene ouder, en een omgangsregeling hebben met de andere ouder. Het..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen