Pensioen en scheiden

Bij een scheiding komen verschillende af te wikkelen onderwerpen aan bod. Wat ook aan bod kan komen is de verdeling of verevening van het door echtelieden opgebouwde pensioen.

Of ex echtelieden hun pensioen met elkaar dienen te verdelen of verevenen, is afhankelijk van de periode waarin zij gescheiden zijn. Zijn zij gescheiden vóór 27 november 1981 dan hoeven zij het door hen opgebouwde pensioen niet met elkaar te verdelen of verevenen als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Zijn zij gescheiden tussen 27 november 1981 en mei 1995 dan is het afhankelijk van de wijze van afwikkeling van het huwelijk, of het pensioen verdeeld of verevend dient te worden. Als dit wel het geval is, dient dit te geschieden op basis van of conform het Boon van Loon arrest. Bij scheidingen vanaf 1 mei 1995 geldt de Wet Verevening Pensioen bij Scheiden. Op basis van deze wet dienen ex echtelieden het door hen tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen over en weer met elkaar te verevenen als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Wat (over en weer) verevend moet of zal worden, is de helft van het door een ex echtgenoot tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.

De Wet Verevening Pensioen bij Scheiden is ook van toepassing op pensioen dat door een echtgenoot in eigen beheer is opgebouwd. Deze echtgenoot, of diens onderneming waarin het pensioen in eigen beheer is opgebouwd, dient tot afstorting van de helft van het tijdens het huwelijk in eigen beheer opgebouwd pensioen over te gaan als de ex echtgenoot daarom verzoekt. Dit zal alleen dan niet hoeven, als de onderneming daardoor (dus door de afstorting) in zwaar weer komt te verkeren.

Bij in loondienst opgebouwd pensioen zal de pensioenuitvoerder het te verevenen pensioen aan de ex echtgenoot uitkeren als de andere ex echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Om dit te bewerkstelligen dienen de ex echtgenoten binnen twee jaar na de inschrijving van de echtscheiding de pensioenuitvoerders een formulier daartoe toe te sturen. Mocht dit binnen deze twee jaar niet gedaan of vergeten worden, dan kunnen de ex echtgenoten het te verevenen pensioen alleen nog bij hun ex echtgenoot ophalen vanaf het moment dat hij of zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Het is ook mogelijk om, als echtgenoten of toekomstige ex echtelieden, af te zien van pensioenverevening over en weer. Dit dient dan schriftelijk vastgelegd te worden. Dit kan bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden voor of tijdens het huwelijk. Of aan het einde van het huwelijk bij scheiding in een echtscheidingsconvenant.

Mijn advies is om voordat u eventueel afziet van pensioenverevening bij scheiding, eerst financieel, bijvoorbeeld aan de hand van pensioenoverzichten, in kaart te hebben wat dit voor u betekent.